ממנהגי יהדות תימן

שמעון גרידי

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"ז


ביבליוגרפיה

1. "מתימן לציון" - קובץ, תל-אביב תרצ"ה.

2. "שבות תימן" - קובץ, תל-אביב תש"ה.

3. "עץ חיים" - פירוש ל"תכלאל" לר' יחיא צאלח (מהרי"ץ), ירושלים תרנ"ד.

4. "פעולת צדיק" - שו"ת למהרי"ץ, הנ"ל, ג' חלקים, ת"א, תש"י-תשכ"ה,

5. "רביד הזהב" - שו"ת לר' דוד מזרחי, תל-אביב תשט"ו.

6. "גולת תימן" לר' אברהם טביב, תל-אביב תרצ"א.

7. "החינוך היהודי בארץ תימן כטיפוס של חנוך יהודי מקורי", מאת פרופ' ש"ד גויטיין, "מגמות", כרך א', 2, ירושלים תשי"א.

8. "סערת תימן" לר' עמרם קרח, בעריכת ש' גרידי, ירושלים תשי"ד.

9. "הליכות תימן" לר' יוסף קאפח, בעריכת י' ישעיהו, ירושלים, תשכ"א.

10. "הראל" - קובץ זיכרון לר' רפאל אלשייך, תל-אביב תשכ"ב.

11. "מצפונות יהודי תימן" ליהודה לוי נחום, בעריכת ש' גרידי, ת"א תשכ"ב.

12. "ענף החיים" לר' אברהם נדאף, הערות לפירוש "עץ החיים", ירושלים, תרנ"ד.

13. "שושנת המלך" לר' שלום חבשוש (עדיין בכת"י).