ממנהגי יהדות תימן

שמעון גרידי

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"ז


פרק ב - שבת

תוכן הפרק:
ד. ההכנות לשבת
ה. תפילות שבת
ו. מאכלי שבת
ז. סדר יום שבת

ד. ההכנות לשבת
רק מעטים נוהגים עדיין ללכת בעצמם ביום ששי לשוק כדי לקנות צרכי שבת. הנשים משתדלות לסיים את מלאכתן מוקדם. יש המקדימים להתפלל תפילת מנחה בערב שבת, כדי להספיק לחזור הביתה וללבוש בגדי שבת.

ה. תפילות שבת
1. זריזים הולכים מבעוד יום לבית-הכנסת וקוראים בצוותא "שיר השירים" וחמשה פרקי תהילים ("לכו נרננה" וכו'). אח"כ מתפללים מנחה, אומרים "מזמור לדוד הבו לה'", והפיוט "לכה דודי" וכו'. למען אלה שלא הספיקו לומר שיר השירים, מוסיפים ארבעה מפסוקיו אחר לכה דודי, וסימן להם: יעקב (ישקני, עורי צפון, קול דודי, באתי לגני).

2. כאשר חל ראש חודש להיות בשבת, מוסיפים אחר "לכה דודי" את הפיוט "שירו לא-ל נבוני".


3. בימי ספירת העומר מוסיפים אחר "לכה דודי" את הפיוט "בר יוחאי נמשחת אשריך".

4. אין מקדשין קידוש ליל שבת בבית-הכנסת, ומשתדלים לסיים את התפילה מבעוד יום.

5. יש עדיין הנוהגים להתעטף בטלית גדול בכניסת השבת והם גם חוזרים הביתה מעוטפים בטלית.

6. בתפילת שחרית של שבת מתחילים ב"תיקון", תוספת על תפילת החול. המקדימים לבוא לבית הכנסת אומרים תהילים או לומדים משנה או שונים הפרשה שמו"ת.

7. לאחר התפילה נוהגים ללכת בחבורה לבקר בביתו של חולה או בבית חתן שהתפלל בביהכ"נ.


ו. מאכלי שבת
1. יש עדיין יחידים הנוהגים כמנהג תימן להגיש קליות ופירות ויי"ש לפני כל סעודת שבת ולשיר משירי השבת שב"דיואן".

2. מאכל מיוחד לשבת בבוקר הוא ה"כבאנה" - בצק עם שמן שנטמן מערב שבת. בתימן הייתה ה"כבאנה" נאכלת לאחר תפילת שחרית, לפני הקריאה בתורה; ואילו כאן בישראל היא נאכלת כסעודה קלה, שלא ממניין "שלוש סעודות"; ונהגו להוסיף לה ביצים שלוקות.

3. מאכל מיוחד לשבת הוא גם ה"הריס" תבשיל גריסי חיטה הנטמן מערב שבת. אוכלים אותו בתור סעודה קלה.

ז. סדר יום שבת
1. לאחר הסעודה הקלה, יש קוראים עם הילדים את פרשת השבוע של השבת הבאה - מקרא ותרגום, ויש שקוראים עימהם פרקי מסכת שבת. המבוגרים לומדים רש"י, מדרש תנחומא וכדומה.

2. במקרה של שמחה לוקח כל אחד את ה"ג'עלה" שלו בידו (קליות, פירות ומשקה) והולך לפני "סעודה שניה" להתארח אצל בעל השמחה. אם אין הולכים להתארח, ישנים בין השעות אחת עשרה ואחת.

3. בשעות הצהרים הולכים רבים לבית-הכנסת ללמוד תלמוד, זוהר, רמב"ם, רש"י, הכל לפי הנוהג שבבית-הכנסת. יוצאים מתפילת מנחה בשעה ארבע בערך והולכים הביתה לסעודה שלישית הנקראת "סעודת יעקב" או "קיום". לפני השקיעה חוזרים לבית-הכנסת לאמירת "המעלות" בצוותא ולתפילת ערבית והבדלה.