אלימלך פרוכט

(22) פרקים

עורך:
יועצים:

עריכה לשונית:
ד"ר יהודה איזנברג
הרב ש' מן ההר,
הרב שמעון לוי
דליה לאופר

לקבלת התוכן לחץ כאן
הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, אוניברסיטת בר-אילן, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' יצחק גילת

חברי הוועדה: מיכאל אסולין, הרב שלמה ברנשטיין, הרב ד"ר מאיר גרוזמן, הרב עזריאל דביר, יחיאל וסרמן, הרב חיים טובולסקי, הרב שמעון לוי, מנחם לאבל, רחמים מלמד, הרב יהושע נוימן, יצחק נפחא, יעקב רוז'ה, הרב נפתלי שטיינברגר.משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי,
האגף לתכניות לימודים


הוצאת מעלות, תשנ"ג

כל הזכויות שמורות - תשנ"ג 1992