משנה לביה"ס היסודי
(30 פרקים)

העורך:
המחבר:
ייעוץ:
עריכה לשונית:
ד"ר יהודה איזנברג
דוד בן דהאן
הרב ש' מן ההר
דליה לאופר

לקבלת התוכן לחץ כאןהצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, אוניברסיטת בר-אילן, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' יצחק גילת ז"ל

חברי הוועדה: ניסים אליקים, מיכאל אסולין, הרב שלמה ברנשטיין, הרב אהרון גרז, הרב ד"ר מאיר גרוזמן, בנימין דומוביץ, הרב אלימלך וינטר, הרב יחיאל וסרמן, הרב חיים טובולסקי, מנחם לאבל, הרב שמעון לוי, ד"ר רחמים מלמד, הרב יהושע נוימן, יצחק קרנר, הרב דב שחור, הרב נפתלי שטיינברגר.משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי,
האגף לתכניות לימודים


הוצאת מעלות, תשנ"ו

כל הזכויות שמורות - תשנ"ו 1995
Image copyright of SweetChild Software