הקדמה

פרק א: סוכה שהיא גבוהה

משנה א - סוכה גבוהה וסוכה ישנה

משנה ב - סוכה שאינה תחת כיפת השמים

פרק ב: הישן תחת המיטה בסוכה

משנה א - מי שישן בסוכה תחת המיטה

משנה ב - מיטה שהיא גם סוכה

משנה ג - סוכה על עגלה או על עץ

משנה ד-ה - סוכה שדפנותיה הם עצים (תחילת המשנה)

מי פטור ממצוות סוכה? (המשך)

אכילת ארעי מחוץ לסוכה

משנה ו - סעודות החג בסוכה

משנה ז - סוכה קטנה, והשלחן בבית

משנה ח - מי פטור ממצוות סוכה

משנה ט - מצווה לשבת בסוכה

פרק ג: לולב הגזול

משנה א - דיני לולב

משנה ב - דיני הדס

משנה ג - דיני ערבה

משנה ד - דיני ארבעת המינים

משנה ח - אגידת הלולב

משנה ט - הנענועים

משנה יב - נטילת לולב בבית המקדש

משנה יג - נטילת לולב בשבת בבית המקדש

פרק ד: מצוות חג הסוכות

משנה ד - נטילת לולב בשבת בבית המקדש

משנה ה - מצוות ערבה בבית המקדש ("הושענה רבא")

משנה ו-ז - שמירת הערבות במים

משנה ח - הלל ושמחה בחג הסוכות

משנה ט - ניסוך המים במקדש

פרק ה: שמחת בית השואבה

משנה א-ג - החליל והאור בשמחת בית השואבה

משנה ד - תקיעות בשמחת בית השואבה

אישים

מדריך למורה