הקדמה

מסכת "סוכה", שייכת לסדר "מועד", שהוא הסדר השני בין ששת סדרי המשנה:
1. זרעים
2. מועד
3. נשים
4. נזיקין
5. קודשים
6. טהרות
(ובראשי תיבות: זמ"ן נק"ט).

ערך אותם רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, לפני כ- 1800 שנה.

במסכת חמישה פרקים.

מסכת סוכה עוסקת בכמה נושאים:

(א) דיני הסוכה הכשרה והפסולה.
(ב) דיני ארבעת המינים: לולב, אתרוג, הדס וערבה.
(ג) תאור שמחת בית השואבה בבית המקדש.