תלמוד

קיץ תשס"ו, שאלון מס' 006001 - נספח

נ ס פ ח

קטע ממסכת "בבא קמא"


לחזרה למבחן לחץ - כאן


            תוכן מבחנים באזרחות