מבואות למשנה

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך משנה


תוכן הספר

הקדמת הרמב"ם
רמב"ם: הקדמה לפירוש המשנה – מהדורה מעוצבת
הקדמות: תוספות יו"ט; מלאכת שלמה; תפארת ישראל;תולדות רבי; דקדוק המשנה, דרכי המשנה; פתיחת תוספות יו"ט, תפילות
בתי כלאיים (הקדמה למסכת כלאיים)- מאת ר' ישראל ליפשיץ בעל תפארת ישראל
קופת הרוכלים: שבת, חמץ, בגדי הקודש, הכנה, חול המועד, שמחות
שבילי דרקיע (על קידוש החודש והלוח העברי) מאת ר' ישראל ליפשיץ בעל תפארת ישראל
דרוש אור החיים (על השארות הנפש) מאת ר' ישראל ליפשיץ בעל תפארת ישראל
פתיחה לסדר קדשים מאת ר' ישראל ליפשיץ בעל תפארת ישראל
שיר סיום לבעל תוספות יום טוב
הקדמת הרמב"ם לפרק חלק – מהדורה מעוצבת

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: משנה