אביו, הרב יחיאל מיכל הרשקוביץ


אחיו יוסף, נישא בשנית לאחר שנספתה אשתו בשואה.
עבר את כל מאורעות אושוויץ וניצל


רבי משה דויטש, סבו וראש הישיבה שבה למד.
כיום קברו בהונגריה גבול צ'כוסלובקיה.
קברו נערץ על ידי הגויים באזור הבאים
להתברך בו. הקבר סגור ונפתח בשעות ביקור

סבתו. הרבנית משלגוטריאן אשת הרב משה דויטש

שמואל קליין - גיסו מחנכו ורבויהודית אדית - אחותו הגדולה ואשתו של פרופ' שמואל קליין. היא ובעלה גידלו את פרופ' אליצור והביאו אותו ארצה לאחר שנתייתם מאביו

לתמונות הבאות