חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נזיקין, סדר נזיקין

הסדר הרביעי במשניות, תוספתא, תלמוד בבלי וירושלמי

בסדר נזיקין יש עשר מסכתות. הסדר עוסוק בדינים ובמריבות שבין אדם לחברו, במשא ומתן ושותפות, ובשאר דיני ממונות וקרקעות. עוסק בדיני נזיקין והדרך להימנע מהן, וכולל גם מוסר ומדות טובות.

סדר נזיקין - הסדר הרביעי במשניות, תוספתא, תלמוד בבלי וירושלמי.השם נזיקין נזכר בתלמוד (ברכות כ', תענית כ"ד):
דרש ר"ל:
מאי דכתיב והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו': (ישעיה ל"ג ו'),
אמונת זה סדר זרעים,
עתך זה סדר מועד,
חוסן זה סדר נשים,
ישועות זה סדר נזיקין וכו' (שבת ל"א.)
פרש רש"י:
סדר נזיקין, מושיען מזהיר לפרוש מהיזק ומהתחייב ממון (שם).
סדר נזיקין נקרא גם ישועות (במדבר רבה פי"ג). גם רמב"ם (בהקדמתו לזרעים) מונה את סדר נזיקין כסדר רביעי.

סדר נזיקין עוסק בדינים ובמריבות שבין אדם לחברו, במו"מ ושותפות ושאר דיני ממונות וקרקעות. מדבר על הנזיקין וכיצד להימנע מהן, וכולל מוסר ומדות טובות ומוסר הדיינין. בסדר נזיקין יש עשר מסכתות. הרמב"ם מונה שמונה - כי הוא חישב שלוש הבבות למסכת אחת.

סדר המסכתות בסדר נזיקין
סדר נזיקין כולל:
בבא קמא 10 פרקים,
בבא מציעא 10 פרקים,
בבא בתרא 10 פרקים,
סנהדרין 11 פרקים,
מכות 3 פרקים,
שבועות 8 פרקים,
עדיות 8 פרקים,
עבודה זרה 5 פרקים,
אבות 5 פרקים,
הוריות 3 פרקים,
בס"ה 73 פרקים.
מסכת אבות אינה בתוספתא. אין גמרא על מסכתות אבות ועדויות, ולא ירושלמי על פ"ג ממסכת מכות.

סדר נזיקין סודר אחר סדר נשים, לדעת הרמב"ם, כדי ללכת אחרי הכתוב, שאמר כי ימכור איש את בתו לאמה, וכי ינצו אנשים, ואח"כ כי יגח שור את איש (שמות כ"א).

הסדר עוסק בייחוד בדיני ממונות, ועליו אמר ר' ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, והן כמעין הנובע (ב"ב קע"ה).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
הקדמה לפירוש המשנה (11 פרקים)

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן