חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זוהר

הספר המרכזי של תורת הסוד של עם ישראל

מיסטיקה היא תורת הסוד והנסתר, וקבלה היא כינוי לחלק המרכזי בתורת הסוד והמסתורין בישראל. הקבלה היא ידע סודי שאין מגלים אותו לכל אדם, אלא לבעלי מידות מוסריות, והוא עוסק בעולם האלוהות ובזיקות שבינו לבין עולם האדם.

ספר הזוהר והשפעתו
החיבור הגדול והמרכזי שכלולה בו תורת הסוד הוא ספר הזוהר. הזוהר נערך כפירוש לפי סדר פרשיות התורה, והוא מגלה את סתרי התורה והאמונה הרמוזים בלשונות המקרא, לרוב בצורה של דרשות שבהן השתמש בהרחבה בשפת הסמלים של תורת האמונה.

לפי המסורת נתחבר הזוהר בידי התנא רבי שמעון בר יוחאי, במאה השנייה לספירה, ואילו החוקרים סוברים כי הוא נכתב במאה ה- 13.

הדמות המרכזית שבספר היא רבי שמעון בר יוחאי, שלפי המסורת היה גם מחבר ספר הזוהר. הוא דורש ומגלה את רזי האמונה לבני סיעתו, החוזרים אחריו ודורשים גם הם דרשות סוד.
מטרת החיבור היא להפיץ את הידיעה של רזי האמונה וסתרי התורה בין הראויים לכך. הספר מדבר בספירות האלהיות, מהותן ודרכי פעולותיהן, והתגלותן בהנהגת הבריאה, בדרכים אשר בהם יבין האדם את רזי התורה והתפשטות כוחות האלהות בהוויה.
האדם הוא חלק של התפשטות כוחות האלהות, וגם באדם יש חלק אלו-ה. האדם שותף לה' במעשה בראשית, בכך שהוא ממלא את תפקידו בקיום המצוות, בלימוד תורה, הוא כאילו מעורר את האלהות, והאלהים רוצה להיענות לאדם. על ידי התנהגותו יכול האדם לפתוח או לשבש את דרכי השפע האלהי. צדיקים מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, האבות הם המרכבה. בהעדר שפע - סתרא אחרא, שיבוש הסדרים. כך יכול האדם לבנות את העולם או להרסו. כך מקבל האדם תפקיד גבוה ביותר: האדם הוא כביכול שותפו של הקב"ה.

ספר הזוהר, שהוא המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה, נעשה הספר המרכזי להפצת תורת הקבלה באומה. רבים הם שהגו בחיבור זה שהשפעתו הייתה כבירה בעיצוב הדעות והעמקת רגשי האמונה באומה כולה.

על הויכוחים בדבר קדמות הזוהר, ראה:
הזוהר / הרב מנחם מ. כשר

ספרי קבלה רבים עלו בעקבות ספר הזוהר, מהם לפרש דבריו, ומהם לעבד את השקפות הקבלה מיסודותיו. בעלי השיטה הגדולים שקמו לתורת הקבלה הם רבי משה קורדוברו בספרו "פרדס רימונים", ורבי יצחק לוריא (האר"י הקדוש), אשר תורותיו נכתבו והופצו על ידי תלמידיו, ובראשם רבי חיים ויטאל. הקבלה היא כוח מרכזי בהגות האומה. היא הטביעה את חותמה על דרכי המחשבה, והיא ניכרת אף במנהגי התפילה וקיום המצוות. היא הפרתה את המחשבה בדרכים הרבה, ובעיקר יש לציין את הענף החדש אשר צץ משורשיה בתקופה החדשה, הרי הוא תורת החסידות, התורה שהפיחה רוח בדרכי ההתלהבות לעבודת ה' בשמחה בשכבות רחבות של האומה ואשר הדיה נשמעים בקרב האומה עד היום הזה.


הערות לערך:
שם המעיר: אליעזר בוכני
הערה: המתרגם את הזהר לעברית, יהודה יודל ראזענבערג היה רב בורשא, לאדז בפולין אח"כ ראב"ד בעריטוראנטא ומאנטריאל, בקנדה.הוא חיבר את הספרים ידות נדרים,רפאל המלאך, ילקוט אליהו הנביא, קריאה הקדושה, ועוד.
בברכה אליעזר בוכני


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
קבלה
קורדובירו משה; רמ"ק
שמעון בר יוחאי
דוד לוריא, רד"ל


נושאים קרובים באתר דעת
קבלה


ספרים בטקסט מלא
קדמות ספר הזוהר
מפתח לספר הזוהר