חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יעקב דוד; רידב"ז

רב מחבר, מפרש הירושלמי; נולד 1845.

הקדיש רוב ימיו לתלמוד הירושלמי. בארה"ב התמנה לרב בשיקאגו, והוא התפטר לאחר זמן קצר. ב-1905 עלה לא"י, התיישב בצפת, ויסד את הישיבה "תורת ארץ ישראל", ביחד עם חתנו הרב ר' יוסף קאנוויץ. חבורו המפורסם הוא הוצאת הירושלמי עם שני פרושיו חידושי רידב"ז.

רידב"ז יעקב דוד - רב מחבר, מפרש התלמוד ירושלמי. נודע גם בשם "הרב מסלוצק". בנו של ר' זאב ווילאווסקי; נולד ביום ל' שבט תר"ה (1845). הוא נתקבל לרב ואב"ד בהיותו בן 23 בעיר איזבאלין (1868), ואח"כ בברויסק (1876), וילנה (1881), פאלאצק (1883), ווילקאמיר, 1887) ובעיר סלוצק היה רב עשר שנים עד שנת 1900 ויסד שם ישיבה.

זכרונו היה נפלא, וידע כמה מסכתות בש"ס בעל פה. בקי בתלמוד בבלי וירושלמי ורוב הפוסקים. התמדתו גדולה מאוד. הקדיש רוב ימיו לתלמוד ירושלמי, שלא היה במוקד הלימוד בזמנו. כנראה בשל אהבתו העזה לארץ ישראל עסק תמיד בתלמוד הירושלמי.

בשנת 1903 בא לאמריקה, שם נתמנה לרב הכולל "וזקן הרבנים"בשיקאגו והמדינה. כמה קהלות התאחדו, לשכור אותו לארבע שנים. בגלל התנגדות כמה רבנים מקומיים, ומפני שרידב"ז הבין שלא יוכל לתקן תקנות בענייני כשרות וחינוך, התפטר בשנת 1905 ועלה לא"י. גר בצפת, שם יסד את הישיבה "תורת ארץ ישראל", וחתנו הרב ר' יוסף קאנוויץ עוזר על ידו.
היה פעיל מאוד בנושא השמיטה.

ספריו

רשימת ספריו בקטלוג הספריה הלאומית:

חיבורו המפורסם הוא מהדורה חדשה של התלמוד הירושלמי עם שני פרושיו: חידושי רידב"ז שבו מפרש סוגיות הגמרא הקשים, ותוספות רידב"ז. נדפסו עם הפירושים הקודמים (פיאטרקאוו תרנ"ט-תר"ם).
"מגדל דוד" חידושים ופלפולים לתלמוד בבלי וירושלמי (וילנה תרל"ד)
"חנה דוד" חידושים על מסכת חלה מתלמוד ירושלמי (שם תרל"ו);
"תשובות רידב"ז" (שם תרמ"א)
"נימוקי רידב"ז" פירוש לתורה, ח"א בראשית ושמות (שיקאגו תרס"ד);
שו"ת בית רידב"ז (ירושלם תרס"ח);
הוצאת "פאת השולחן" עם בית ישראל להרידב"ז ובו יתבארו כל המצוות התלויות בארץ ובפרט הלכות שביעית (שם תרע"ב).

טקסט מלא של "קונטרס השמיטה" לרבי יעקב דוד רדב"ז – נגד היתר המכירה

השם רידב"ז שנתן לספריו הוא ראשי תבות ר'ינת י'עקב ד'וד ב'ן ז'אב, ע"ש הכתוב רנו ליעקב שמחה (ירמיה ל"א).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא:
תשובה של רדב"ז בעניין שמיטה:

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: שמעון גילון
הערה: נפטר בצפת , 1914 (א' דראש השנה תרע"ד)


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
רידב"ז


ספרים בטקסט מלא
קונטרס השמיטה