חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בובר שלמה

חוקר תלמוד [1906-1827]

שלמה בובר - נולד בלבוב, התחנך בישיבות, אך התעניינותו הייתה גם בספרי ההשכלה. הקדיש את עיקר התעניינותו ומחקריו למדרש. בישיבות פולין וליטא נתנו דעתם מעט מאוד למדרש ואגדה בתלמוד, לפיכך לא בדקו את דפוסי המדרש והשיבושים בהם.

בובר עסק במדרש, חשף את דפוסי המדרש שהיו בכתבי יד, השווה לדפוסים ורשם את חילופי הגרסאות וציטוטי הראשונים. הוא הוציא מהדורות מוערות, וכן הוציא לאור את מהדורת פסיקתא דרב כהנא, שהיתה שונה מפסיקתא רבתי שבדפוס.

כמו כן הוציא לאור את מדרש "לקח טוב" לר' טוביה בר' אליעזר מיוון. הוא גילה שיש שלושה מדרשי תנחומא, והמהדורה שהוציא מכתב יד נקראת על שמו תנחומא-בובר [הוא תנחומא הקדום].

וכן פרסם ליקוטי מדרשים: שוחר טוב - לתהילים, ילקוט המכירי למכיר בר אבא מראשוני אשכנז, "מדרש שכל טוב" לר' מנחם בר' שלמה מרבני איטליה במאה ה-12.

הוציא לאור את "מדרש אגדה" לתורה, כל פי כתב יד שמקורו בארם צובא. בכתב היד חסרים דפים, והוא מסתיים בפרשת כי תצא. המדרש הזה כולל דרשות המצויות במקורות אחרים, ויש בו ריבוי דרשות של רבי משה הדרשן. המדרש כולל גם דרשות שאינן מצויות במקורות אחרים.
המחבר קיצר את המדרשים שאסף וסיגנן אותם. הוא נמנע בדרך כלל לציין את מקורותיו.

פרסם שורה של מחקרים במדרשים.

מקור הערך: על פי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן, ויהודה איזנברג.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תנחומא
ספרים בטקסט מלא
אגדת אסתר
ספרי דאגדתא על מגילת אסתר
מבוא למדרש תנחומא על חמישה חומשי תורה
מדרש אגדה על חמשה חומשי תורה