חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהויקים

מלך יהודה בשנים 609-598 לפנה"ס

פרעה נכה שינה את שמו ליהויקים, והמליכו במקום יהואחז אחיו מאב. הוא מרד בבבל, הובל אסור בנחושתיים לבבל ושם מת.

יהויקים - מלך יהודה בשנים ג"א שי"ז-שכ"ח (609-598 לפה"ס). שמו היה אליקים, ופרעה נכה הסב שמו ליהויקים, והמליכו במקום יהואחז אחיו (מ"ב כ"ג ל"ד).
בן 28 היה במלכו, והיה עבד למלך בבל שלוש שנים עד שמרד בו. עשה הרע בעיני ה'. גדודי כשדים וארם ועמון ומואב עלו על יהודה.
בשנה הרביעית ליהויקים שלח ירמיה הנביא את ברוך בן נריה לקרוא לפניו מגלה ובה נבואה על חרבן ירושלים וגלות יהודה. ובשנה החמישית למלכו הכריזו זקני העם צום לפני ה', ברוך קרא את המגלה לפניהם, והמלך שלח את יהודי לקחת את המגלה, שמע את הכתוב בה ושרף אותה באש.

ניתוח פרשת המגילה במקור הבא:
המגילה אשר קרא ירמיהו, מאת יהודה איזנברג

נבוכדנצר אסר אותו בנחושתיים להוליכו לבבל, אך כנראה הומת בדרך ונקבר קבורת חמור, "סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלים" (ירמיה ב"ב י"ט). הוא הובא לבסוף לקבר עם אבותיו, ויהויכין בנו מלך תחתיו (מ"ב כ"ד ו').
יהויקים המית את הנביא אוריה בן שמעיהו מקרית יערים אשר ניבא על חרבן ירושלים ככל דברי ירמיהו הכהו בחרב והשליך את נבלתו על קברי בני העם. גם את ירמיהו רצו שרי המלך להרוג, אך אחיקם בן שפן לא הניחם להמיתו (ירמיה כ"ו).

בתלמוד
חז"ל אמרו כי בני דורו של יהויקים היו הגונים, והוא לבדו היה רשע (ערכין י"ז.). היה עושה מעשים להכעיס את ה':
כי אתי יהויקים אמר: קמאי לא ידעי לארגוזי. כלום אנו צריכין לאורו? יש לנו זהב פרווים שאנו משתמשין בו, יטול אורו!
אמרו לו: והלא כסף וזהב שלו הוא, שנאמר "לי הכסף ולי הזהב נאם ה'".
אמר להם: כבר נתנו לי, שנאמר "והארץ נתן לבני אדם". (סנהדרין ק"ג).
המגילה ששרף יהויקים הייתה ספר איכה שכתב ירמיהו.
אמר להו מה כתיב ביה?
- "איכה ישבה בדד העיר".
אמר להו: אנא מלכא (=אני הוא המלך, והנבואה היא רק על ירושלים ולא עלי)...
אמרו ליה: כתיב "היו צריה לראש".
אמר להו: מאן אמרה?
- "כי ה' הוגה על רוב פשעיה".
מיד קדר כל אזכרות שבה וישרפן באש (מ"ק כ"ו).


מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: דב פרידנשטיין
הערה:
שאלה: איך יכול להיות שחורבן הבית הראשון היה ב 586 לפנה"ס והמלך האחרון של יהודה חי ב 480 לפנה"ס?תשובה: המספר 586 הוא לפי הכרונולוגיה המדעית. לפי חז"ל חרב בית ראשון שנים לאחר מכן. לפי חז"ל עמד בית ראשון 410 שנים, 70 שנה החורבן, בית שני עמד 420 שנה, וחרב בשנת 70 לספירה.


אלו שתי שיטות חישוב שאין לערב אותן.


יהודה איזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן