חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עיבור שנה

הוספת חודש נוסף לשנה כדי להתאים את זמן חג הפסח לעונת האביב.

כשהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, וחשבונות הלוח לא היו מסודרים, היה עיבור השנה מסור לבית דין. הנשיא היה מזמן את ישיבת בית הדין לדון בעיבור (סנהדרין י"א). מוסיפים לשנה מעוברת אדר ראשון, כדי לדחות את חודש אדר שני לזמנו סמוך לחודש האביב, ויהיה הפסח בזמנו.
כיוון שהחודש הנוסף הוא אדר ראשון, חג הפורים חל באדר שני.

על שלושה דברים מעברים בית הדין את השנה:
על האביב
ועל פירות האילן
ועל התקופה.
פירוש על האביב, אם לא בשלה התבואה, מעברים את השנה. שכתוב 'בחודש האביב' (שמות י"ג) ופרשו שצריך שביום ט"ז בניסן, שהוא יום הקרבת העומר, ימצאו שעורים להקריב מהם מנחת העומר.

ועל פירות האילן שדרכן לצמוח בזמן הפסח. אם מתאחר בישולם יותר מזמן העצרת – מעברים את השנה, שעצרת זמן הבאת בכורים.

ועל התקופה צריך שתקופת ניסן תחול לפני ט"ז ניסן, כדי שפסח לא יהיה בחורף.

מעברים לצורך רבים
יש עוד דברים שהין צורך הרבים והיו מעברין השנה בשבילם בזמן שבית המקדש היה קיים, והם:
מפני הדרכים שאינן מתוקנים ואין העם יכולים לעלות לרגל מעברים את השנה, עד שיפסקו הגשמים ויתקנו הדרכים.
מעברין מפני הגשרים שנהרסו, והנהרות מונעים מלעלות לא"י, עד שיתקנו את הגשרים.
ומפני תנורי פסחים שנהרסו בגשמים, ואין אפשרות לצלות את קרבן הפסח.
ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומם ולא הגיעו לירושלים, מעברים השנה כדי שיספיקו להגיע.

אין מעברים השנה בזמן רעב, כדי שלא להאריך את זמן איסור חדש, ולא בשנת שמיטה שלא להאריך את זמן איסור ספיחין.

בית דין כותבים אגרות לכל המקומות הרחוקים ומודיעים להם שעיברו את השנה, ומפני מה עיברו (שם י"א).

עכשיו בנוי הלוח על פי חשבון קבוע, והשנים המעוברות הן שבע שנים במחזור קטן של י"ט שנה. השנים המעוברות הן: גו"ח אדז"ט.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
למועד חודש האביב, על הסטיה שבין הלוח היהודי לאורך האמיתי של השנה / יהודה איזנברג

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: עקיבא כהנא
הערה: אחרי שהלל הזקן (בנו של ר' יהודה הנשיא שאחרי החורבן) תיקן את הלוח, השנים המעוברות קבועות והם בשנים גו"ח אדז"ט..
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
לוח עברי - הסבר המושג
ספרים בטקסט מלא
לוח השנה וקביעתו