חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דנציג רבי אברהם

דיין בוילנא, ומחבר הספרים חיי אדם, חכמת אדם וזכרו תורת משה.

רבי אברהם דנציג נולד בעיר דנציג בשנת 1748, ונפטר בוילנא בשנת 1820. עסק תחילה במסחר, וכאשר הפסיד את כספו, קבל נגד רצונו תפקיד של דיין בוילנא, תפקיד בו עסק עד מותו. בנו נשא את נכדת הגר"א.

ספריו
חיבר את הספרים "חיי אדם" - סיכום ההלכות לשולחן ערוך "אורח חיים", ו"חכמת אדם" - סיכום "יורה דעה". נוסף לאלה חיבר רבי אברהם דנציג את הספר "זכרו תורת משה", סיכום דיני שבת לפי מיונם לשלושים ותשע אבות המלאכה. (על הזיקה של הספרים לחלקי שולחן ערוך רמז המחבר בשם הספרים: חיי אדם - אורח חיים; חכמת אדם - יורה דעה).
כמו כן חיבר "תפילה זכה" – הכלולה בספר חיי אדם סימן קמ"ד, תפילה שנפוצה ונתקבלה בבתי הכנסת, והיא נאמרת לפני "כל נדרי".

מבנה הספרים
הספרים "חיי אדם" ו"חכמת אדם" אינם בנויים לפי חלוקת הסעיפים של הטור והשולחן ערוך. בספרים אלה יש חלוקה מקורית לפי סדר חדש, ולעתים כולל המחבר דינים שהובאו בשולחן ערוך "יורה דעה" בספר "חיי אדם", אם הם מתקשרים לנושא בו הוא עוסק. לדוגמה: לאחר "דין חינוך קטן" (כלל ס"ו ב"חיי אדם"), הלקוח מ"אורח חיים" סימן שמ"ו, מופיע דין "כיבוד אב ואם" מ"יורה דעה" סימן רמ"א. בדרך כלל נותן רבי אברהם בראש כל הלכה את מראה המקום בו היא מופיעה ב"שולחן ערוך".

הספר "חיי אדם" מחולק לשניים: חלקו הראשון כולל דיני תפילה וסעודה, וכולל סימנים א-סט. חלקו השני כולל את דיני השבת והחגים, והסימון מתחיל שוב מסימן א' ועד קנ"ד.

למה נתחברו הספרים?
על הצורך בחיבור ספריו כותב רבי אברהם דנציג:
"הלומד שולחן ערוך לידע כל מוצא הדין - אשרי לו. אך לעמוסי התלאה, הטרודים בפרנסה ובנפשו יביא לחמו, וכל שכן בעלי הבתים הסוחרים, שעול הפרנסה מונח על צווארם - כמה צריכים לטרוח עד שילמדו בשולחן ערוך עד הלכות ברכות השחר? ידוע, לא פחות מחצי שנה. ומשם ועד סוף הלכות ברכות, יותר מחצי שנה או שנה. והלכות שבת - יותר משנה. וכל ימיו לא יספיקו לו להיות בקי בשולחן ערוך "אורח חיים", ובוודאי שלא יזכה ללמוד הדינים שב"יורה דעה".
ולכן עתה בנים שמעו לי ותחי נפשכם. אשרי אדם אשר ישקוד ללמוד מחיבורי זה "חיי אדם", כי בחיבורי זה ימצא כל דיני השולחן ערוך מבוארים עם פירושים שפירשו דבריו כל האחרונים. וכל דין וטעמו, שלא יצטרך לחפש אחר טעם הדין, וידע כל דין ודין אם הוא מן התורה אם מדרבנן או מצד חומרה. והנה, עד הלכות שבת מחזיק חיבורי ערך שלושים דפים. וכאשר יבקש אדם שיעור בכל יום דף אחד, יגמור אותו בכל חודש. והלכות שבת מחזיקים עשרים וארבע דפים, יחלק אדם על דעתו ודרכו ללמוד בכל שבת כמה דפים, ויחזור על כל דין ודין, ובזמן קצר יהיה כאחד מן המופלגים".מקור הערך: יהודה איזנברג ועמירם דומוביץ


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: נשכח חיבורו על הגדה של פסח בשם תולדות אדם ביאור על סדר ההגדה.


שם המעיר: רפאל
הערה: עוד ספר פרי עמלו הוא קיצור ספר חרדים.
מקור ההערה: אתר "דעת"


שם המעיר: נחמה
הערה: היה מתלמידיו של ר' יחזקאל לנדא זצ"ל בעל ה'נודע ביהודה'.לעיון נוסף:


שם המעיר: יהודית קליינשפיז מושב קשת
הערה: אני פונה בבקשת עזרה : אבי ז"ל היה מצאצאיו של החיי אדם ונקרא חיים על שם סבו הרב חיים מדנציג שהיה ככל הידוע לי נכדו של החיי אדם , לאני מבקשת לשאול אם ידוע לכם מי היה אביו של רבי חיים מדנציג, כלומר בנו של החיי אדם , אודה מאד אם אפשר להשיב לי או. להפנות אותי למי שיכול לדעת , בתודה יהודית קליינשפיז קשת רמת הגולן klinshpiz@gmail.com
מקור ההערה: ידוע לי מאבי ז"ל


שם המעיר: שמואל ע.
הערה: בספר מקור ברוך [לרבי ברוך עפשטיין] כתב שהסיבה לשמם של ספריו חיי אדם וחכמת אדם הינה כיון שלא רצה שיוציאו קיצורים על ספרו ,לכך קראו חיי אדם ,כי לא יחברו ספר קיצור חיי אדם או קיצור חכמת אדם.

מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: רפי ינון ל.
הערה: מתלמידי הגר"א הקרובים.וכותב ב"חיי אדם" בכמה מקומות (כגון בהלכות חג שבועות ושמחת תורה) ש"רבינו אליהו" היה עושה כך וכך


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הפוסקים האחרונים
ספרים בטקסט מלא
חכמת אדם
חיי אדם
זכרו תורת משה