חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אברהם בן הרמב"ם

בנו של הרמב"ם, וממשיכו. כתב פירושים לתורה, מכתבים ותשובות, ספרים ברפואה ובשאר חכמות, וספרים נגד אלה שהשיגו על אביו. 1185 – 1255

אברהם מימוני הנגיד בן משה - נולד בחדש סיון ר"א תתקמ"ה (1185), ומת בליל ב' י"ח בכסלו ה"א ט"ו (1255).
נולד בהיות הרמב"ם בן 51. רמב"ם העיד עליו שהיה עניו וטוב מידות ובעל שכל דק, והיה לו שם בגדולים (במכתבו לתלמידו ר' יוסף עקנין).

הרמב"ן מזכירו בסוף אגרתו לחכמי צרפת וקוראו
"בנן של קדישים, הארז האדיר אשר בין עבותים צמרתו זרע קדש מצבתו,
הרב ר' אברהם בנו של רבינו ז"ל".
ספריו
א) פירוש על התורה בלשון ערבית, ונמצא ממנו על בראשית ושמות, כ"י אקספורד סי' 101 על נייר ק"פ דפים פוליו נכתב בצובה בשנת אלף תרפ"ו לשטרות (ח"א קל"ת==1375).

ב) ספר "כתאב אלכפאיה אלעאבדין והו אלתאני מן אלגזו אלתאני" (ספר המספק לעובד ה''), הוא חבור גדול בדינים ובמידות ודעות בלשון ערבית בסדר ובדרך ספר יד החזקה לאביו, וחלקו לחלקים וספרים ופרקים. מהר"ם אלשקר (תשובה סי' ח"י) מעתיק לשם מהלכות מילה, ומביאו עוד הפעם (בסי' צ"ו) בשם "הר"ר אברהם החסיד", ומסיים: "וידוע הוא שכל דבריו מדברי אביו ז"ל". כנראה תורגם מספרו אלכפאיה מאמר על הדרשות שנדפס בכרם חמד (ח"ב מכתב א'). נמצאו 3 עתקים מכתב יד של הספר הזה באוקספורד (סי' 316, 335, 336).
הספר קבץ תשובות הרמב"ם, ליפסיא תרכ"ו, כולל גם מכתבי רבי אברהם בן הרמב"ם והויכוח על לימוד פילוסופיה.

ג) חידושים על הגליונות של שיטת אביו לשבת ולסנהדרין (עי' שטה מקובצת לכתובות פי"ג דף ק"ט: ד"ה הוה עלה).

ד) תשובות על שאלות או השגות שעשה ר' דניאל הבבלי על ספר יד החזקה, י"ל בשם "ברכת אברהם" (ליק 1860). ובתשובות הרדב"ז (סי' ע"ג כתב: וכן היה מעשה בסוף מחזור רס"ו (צ"ל רס"ג) שחזרו קהל גדול מהקראים לדת האמת במצרים ע"י הנגיד רבינו אברהם החסיד, וקרוב הוא שהיה בנו של הרמב"ם ז"ל".

טקסט מלא של הספר "ברכת אברהם"

ה) "מעשה של ירושלמי", משלים, להראות חומרת השבועה וקדושתה, נמצא בכתב יד בתרגום מערבית לעברית.

ו) "מלחמות ה'", תשובות על המשיגים על המורה וארבעה פרקים הראשונים מספר המדע לאביו (כולל ב' מכתבים). חברו בשנת ד"א תתקצ"ה ושלחו לקהלות פרובינצא (נדפס: ווילנא 1821).
חבר גם ספרים ברפואה ושאר חכמות כמוזכר בספריו.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מאמר על דרשות חז"ל / רבי אברהם בן הרמב"ם
פירושו של ר' אברהם בן הרמב"ם לתורה / יהושפט נבו

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: ישראל זיידה
הערה: לפי חלק מהמסורות בתימן, רבינו אברהם בן הרמב"ם הוא מחבר מדרש הגדול.
מקור ההערה: פתח דבר של שלמה פיש למדרש הגדול


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
ברכת אברהם