חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מלאכי

הנביא האחרון. חגי זכריה ומלאכי נתנבאו בשנת שתים לדריוש, וכשמתו בטלה נבואה מישראל

ספר מלאכי הוא האחרון בתרי עשר. הספר כתוב בלשון מליצית ומתחלק לשלושה חלקים:
א) על סגולת עם ישראל וההבדל שבין בני יעקב ובני עשו,
ב) תוכחה לכהנים המחללים את שם ה' ע"י שמקריבים בעלי מומים ואינם חשים לכבוד ה'.
ג) תוכחה לישראל על לקחם נשים נכריות.

מלאכי - האחרון מנביאי ה', חגי זכריה ומלאכי נתנבאו בשנת שתים לדריוש (מגילה ט"ו,) וכשמתו נסתלקה רוה"ק מישראל (יומא ט').

ספר מלאכי
ספר מלאכי הוא האחרון מספרי תרי עשר. בספר שלוש פרשיות. בתרגום השבעים והפשיטתא והולגאטא ובתרגום האנגלי יש ארבע פרשיות. ומפני שמסיים בדבר רע "והכיתי את הארץ חרם" חוזר על הפסוק "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא", כמו בישעיה ואיכה וקהלת.

הספר הוא נבואה אחת, והוא כולל תוכחה לעם ולכהן בדרך דיאלוגית:
"אהבתי אתכם אמר ה'. ואמרתם במה אהבתנו? הלא אח עשו ליעקב" וגו';
"בן יכבד אב ועבד אדוניו. ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי"?! וגו';
"וכי תגישון עור לזבח אין רע? הקריבהו נא לפחתך! הירצך, או הישא פניך"? וגו'; "הוגעתם ה' בדבריכם. ואמרתם במה הוגענו"?;
"היקבע אדם אלהים? כי אתם קובעים אותי! - ואמרתם במה קבענוך"?.
בנבואת מלאכי שלשה נושאים:
א) סגולת עם ישראל וההבדל שבין בני יעקב ובני עשו, "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי". שני אחים שווים בייחוסם אך נפרדים במעשיהם (א' א -ה'), ולכן בחר בהם ה' לו לעם.

ב) תוכחה לכהנים המחללים את שם ה' ומבזים אותו בהקריבם בעלי מום. מזהיר כי ה' ישלח קללה במעשי ידיהם ויפר את ברית הלוי. במקום לשמור את תורת ה' ולהורות לבני ישראל, סרו מן הדרך והכשילו רבים בתורה (א' ו'-ב' י').

ג) תוכחה לבני ישראל על שלקחו נשים נכריות. מזהיר לגרש את בת אל נכר, ולהדבק באשת נעורים.

בנבואות מלאכי תוכחות על תועבותיהם הרעות: הנשבעים לשקר ועושקים שכר שכיר ומטים דין אלמנה ויתום וגר, נמנעים מלתת תרומה ומעשר. ובכל זאת פתוחים בפניהם שערי התשובה, "שובו אלי ואשובה אליכם" "כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם". מעולם לא שנה ה' את דרכו לאהוב את הרע ולשנוא את הטוב, ומעולם לא השחית ה' את בני ישראל, אף כי עשו את הרע ועברו על מצוות ה'. אין להתייאש בגלות ולומר, "שוא עבוד אלוהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צבאות" כי העונש עתיד לבוא לרשע ושכר לצדיק. "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע"... "כי הנה היום בא בער כתנור וגו' וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'".
בסיום הספר הבטחה לעתיד:
"הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא,
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".
מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מבוא למלאכי: משא דבר-ה' אל ישראל, ביד מלאכי / יהושע רוזנברג
מלאכי א: ואמרתם במה אהבנו / יהודה איזנברג
מלאכי א: יחסו של מלאכי למקדש ולקרבנות / יהושע רוזנברג
מלאכי ב: הלוא אב אחד לכולנו, הלוא א-ל אחד בראנו / יהושע רוזנברג
מלאכי ג: הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא / יהושע רוזנברג

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
מלאכי