ספרים בנושא לשון עברית בטקסט מלא, בספריה וירטואלית דעת