הנחיות משרד הבריאות בקשר לבדיקה גופנית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הנחיות משרד הבריאות בקשר לבדיקה גופנית

מדינת ישראל - משרד הבריאות

הנחיות משרד הבריאות בקשר לבדיקה גופנית

חוזר מס' 39/94
ירושלים, כ' בתמוז התשנ"ד, 29 ביוני 1994
תיק מס' 3/0/200


אל: מנהלי בתי החולים הכלליים, רופאים מחוזיים, לשכות בריאות
לאור תלונות על חשד לניצול לרעה ופגיעה בתחום צנעת הפרט על ידי אנשי צוות רפואי (אח/ות רופא/ה) במהלך בדיקה גופנית (לרבות טיפול רפואי), הנני להביא בזאת לידיעתכם הנחיות לביצוע בדיקות גופניות וטיפולים רפואיים תוך שימת לב מיוחדת לשמירה על פרטיותו של הנבדק (לרבות מטופל):

1. כל נבדק זכאי לנוכחות אדם נוסף (איש צוות רפואי או אדם אחר על פי בחירתו) בעת ביצוע בדיקה גופנית.

2. יש להודיע לנבדק על זכאותו כמפורט בסעיף 1 באמצעות שילוט שיוצב בסמוך למקומות בהם מתבצעות בדיקות גופניות בצורה ברורה וגלויה לעין.

3. במידה והנבדק דורש נוכחות אדם נוסף בבדיקתו יש להיענות לו.

4. בכל בדיקה גופנית של אברי מין של קטינים, חסרי ישע, מחוסרי הכרה או חולי נפש חייב להיות נוכח אפוטרופסו של הנבדק או איש צוות רפואי, בן מינו, בנוסף לבודק.

5. כשקיים חשד לאלימות או להתעללות מינית, בדיקת אברי המין תעשה על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי בנוכחות איש צוות רפואי נוסף בן מינו של הנבדק.

6. במקרים כמפורט בסעיף 4 או 5 לעיל הרופא ירשום ברשומה הרפואית של הנבדק את פרטיו המזהים של הנוכח בבדיקה.

הואילו להביא תוכן חוזר זה לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם ולוודא כי יפעלו בהתאם.


בברכה
ד"ר י' ברלוביץ
ראש שירותי רפואה (בפועל)