מורשת המשפט בישראל

מורשת המשפט בישראל

מאמרים , סדנאות וספרים בעריכת פרופ' נחום רקובר

מורשת המשפט בישראל, ת"ד 7483, ירושלים 91074, טלפון 026247041

מאמרים וספרים

סדנאות במשפט העברי