סדנאות במשפט העברי

סדנאות במשפט העברי

בעריכת פרופ' נחום רקובר