שבועת הרופא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שבועת הרופא

שבועת הרופא

 

נוסח השבועה אשר חיבר הרופא ליפמן בן שלמה היילפרין
לכבוד סיום המחזור הראשון של בית הספר לרפואה
ביום י"ח באייר ל"ד בעומר תשי"ב, ירושלים.
 
פרחי הרפואה
אתם ניצבים היום כולכם לפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה, לעברכם בברית הרפואה. למען תקיימו את תורתה בכל מאודכם בשום שכל וביושר לבב, ולמען קום דור רופאים דרוכי מעש ואמוני ייעוד לעזרת האדם הדווי.

וזאת הברית אשר אנוכי כורת אתכם היום לאמור:
על משמרתכם הופקדתם יומם ולילה, לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה.
ושמרתם עד מאוד חיי האדם מרחם אמו, והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים ועזרתכם לאדם החולה באשר הוא חולה, אם גר, אם נוכרי ואם אזרח, אם נקלה ואם נכבד.
והשכלתם להבין לנפש החולה, לשובב את רוחו בדרכי תבונות ובאהבת אנוש אל תמהרו להוציא משפט, ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה הצרופה, בכור הניסיון.
שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם, אל תגלו סודו ואל תלכו רכיל.
יחכם לבכם גם לבריאות הרבים, להעלות ארוכה למדווי העם.
תנו כבוד ויקר לרבותיכם, שנחלצו להנחותכם במעגלי הרפואה.
תרבו חכמה ואל תרפו, כי היא חייכם וממנה תוצאות חיים.
היזהרו בכבוד חבריכם, כי בכבודם הם תכובדו גם אתם.

דברי הברית האלה קרובים אליכם מאוד בפיכם ובלבבכם לעשותם.
ועניתם כולכם אמן
אמן כן נעשה
יהיה רצון שישגא פועלכם להאדרת מורשת הרפואה.