שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן יג (ב)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן יג (ב)

שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן יג (ב)

מצאתי בספר שו"ת חלקת יעקב חלק ג' סי' קל"ו:

בחור אחד חולה במחלת הסרטן, ולחולה עצמו וגם למשפחתו לא נודע כלל מזה. והחולה התארס לנערה, והוא עומד לשאת אותה לאשה. האם הרופא מחויב לגלות זאת לכלה, כי לדעת הרופאים לא יחיה הבחור יותר משנה או שנתיים. וכמובן שאם הנערה תדע שהבחור חולה ונוטה למות היא לא תסכים להינשא לו.

והשיב, שמחויב הרופא לגלות זאת לכלה, כשהנימוק ההלכתי הראשי שלו בזה הוא מפני שאם לא יגלה יעבור על האיסור "לא תעמוד על דם רעך". והסתמך על פסק הרמב"ם (פ"א מרוצח ובחו"מ סי' תכ"ו), שהרואה את חברו טובע בים... או חיה רעה באה עליו, או ששמע גויים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח, ולא גילה אוזן חברו, וכיוצא בדברים אלו - עובר על "לא תעמוד על דם רעך".