ביבליותרפיה וטיפוח רגשי

הקורס ביבליותרפיה וטיפוח רגשי מבוסס על ההוראה הטיפולית והספרותרפיה עפ"י שיטת קובובי ועל גישות ביבליותרפיות נוספות. הקורס מתמקד בהקשר שבו מתרחש התהליך הביבליותרפי – המסגרת החינוכית, והוא מכוון להקנות למורה אפיק תקשורת נוסף עם תלמידיו.

הקורס עוסק בהבנת מהותה של הביבליותרפיה תוך שילוב היבטים תיאורטיים והפיכתם לגישה שימושית לעבודה בכיתה. במהלך הקורס מוסברים השיקולים לבחירת הטקסטים הספרותיים לצורכי ביבליותרפיה ומפורטים בו התהליך הביבליותרפי ומודל השיחה המורחבת. בקורס מודגמים ניתוחים והארות של יצירות ספרות מנקודת מבט ביבליותרפית וניתנת הדרכה להפעלתם בכיתה.

משתתפי הקורס ילמדו להשתמש בחומר הספרותי ככלי ביבליותרפי, שנועד לטיפוח רגשי של תלמידיהם. הם יבדקו את תרומתו של כלי זה כתוספת ללימוד היצירה הספרותית וכאמצעי ייחודי להפעלת תלמידים. הלומדים יוזמנו להתחבר ליצירות אלו ולגלות באמצעותן את הנעלם שביצירה. באופן זה יסייע הקורס לפתוח חלונות בטקסט הספרותי והאישי, ולגלות גישה חדשה בקריאת טקסטים. גישה זו מעניקה ממד נוסף לחוויית הקריאה ומציידת את המורה בכלי נוסף בהוראתו.

 

פרק לדוגמא

פרקי הקורס


1. ביבליותרפיה מהי?
2. על כוחם של סיפורים
3. השפעתה של היצירה הספרותית
4. כיצד פועלת הביבליותרפיה?
5. ביבליותרפיה וספרות ילדים
6. ספרות ילדים מהי?
7. הצרכים הפסיכולוגיים של הילד
8. הפעלה ביבליותרפית
9. סוגי טקסטים והתאמתם לביבליותרפיה
10. סוגי ספרות והוראת
11. שיקולים בבחירת טקסט ספרותי
12. כלים ביבליותרפיים
13. מהי שיטת קובובי?
14. רציונאל השיטה הביבליותרפית
15. חוויות בונות וחוויות מתקנות
16. שיחה מורחבת
17. האמפתיה כמרכיב ביבליותרפי
18. שלב ההזדהות
19. שלב ההדהוד
20. שלב הניתוק