מצוות הארץ והשמיטה

הקורס יעסוק במעמדה ההלכתי של ארץ ישראל ועמדות חכמים לכך במהלך הדורות, במצוות התלויות בארץ: תרומות ומעשרות, שמיטה, מתנות עניים ועוד.
הקורס ילווה בקריאת טקסטים, והוא מיועד לתלמידים שיש להם רקע בלימודי יהדות, ויכולת לקרוא טקסטים פשוטים מן המקורות.

מטרות הקורס:
הכרת גבולות הארץ על פי שיטות שונות.
העלייה לארץ בתקופות קדומות והגורמים לה.
המצוות התלויות בארץ: הגדרת המושג ולימוד המצוות

פרק לדוגמא

פרקי הקורס:

פרק 1: ארץ ישראל וקדושתה
פרק 2: תורת ארץ ישראל במשנת הרמב"ן
פרק 3: מצוות יישוב ארץ ישראל
פרק 4: היאחזות בארץ בימי משבר
פרק 5: מהן המצוות התלויות בארץ?
פרק 6: מקום המצוות - בארץ ישראל
פרק 7: תרומות ומעשרות - כללי
פרק 8: תרומה גדולה
פרק 9: מעשר ותרומת מעשר
פרק 10: מעשר שני ומעשר עני
פרק 11: דרך ההפרשה ונוסח ההפרשה
פרק 12: פרשת בעור מעשרות
פרק 13: פרשת ווידוי מעשרות
פרק 14: שמיטת קרקעות
פרק 15: "בעיית השמיטה" / יואל אליצור
פרק 16: שמיטת כספים - מקורות
פרק 17: שמיטת כספים / יונה עמנואל
פרק 18: תפיסה כוללת של השמיטה בימינו
פרק 19: עבודת סיכום


פרק לדוגמא