שבת - בעיות אקטואליות

הקורס מכוון ללומדים בעלי רקע בלימודי תורה שבעל פה, המסוגלים לקרוא טקסט מבואר מן המקורות ההלכתיים

פרק לדוגמא

פרקי הקורס:

א. כבוד שבת
נרות, קידוש וסעודות

ב. תפילות
 תפילות שבת
 תפילות שבת במהלך הדורות

ג. מושגי יסוד בשבת
 חייב, אסור, פטור, מתעסק

ד. מוקצה
 סוגי מוקצה ודיניהם

ה. בישול והטמנה
בישול והטמנה
עירוי מים רותחים על קפה

ו. דוד שמש
סוגיית הגמרא
 פסיקה

ז. מלאכה שנעשתה בשבת:
הגדרת מלאכה
 ארבע תשובות בעניין מלאכה שנעשה בשבת

ח. פיקוח נפש

ט. כניסת ויציאת שבת
 מצגת וצילומים של שקיעה וכניסת השבת
זמני כניסת ויציאת שבת בשיטה המקובלת ובשיטת רבנו תם.

י. אמירה לגוי
 עיון בשאלות ותשובות אקטואליות.

יא. תחום שבת.


פרק לדוגמא