פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 9: שבת במדינה יהודית

קרא את המאמר הבא:
 
 
זהו המאמר בשלמותו. בהמשך הפרק נלמד את המאמר ונשלב בלימוד שאלות לעיון בו.קדימה אחורה