חלוקה מתודית של ספר יהושע


ניתן לחלק את הספר לחמישה חלקים:

פרקים א'-ד' - הכניסה לארץ ונס חציית הירדן:
בפרקים אלה מתוארות ההכנות לכיבוש הארץ. מובאים בהם דברי ה' ליהושע על תפקידו להנהיג את העם, משלוח המרגלים ליריחו, מעבר הירדן והקמת אבני המצבה בגלגל לזכר הנס.

פרקים ה', ו'-י"ב - המלחמות על כיבוש הארץ:
חלק זה נפתח בהיערכות לקראת הכניסה לארץ: ברית המילה, פסח והתגלות מלאך ה'. המשכו בתיאור הכיבוש של יריחו בדרך נסית, חטאו של עכן, המלחמה על העיר עי, המזבח בהר עיבל, תרמית הגבעונים שרצו לכרות ברית עם ישראל. בשלב זה מתקבצים מלכי כנען, כורתים בריתות זה עם זה ומתכוננים להילחם עם ישראל.
מלכי הדרום ואחריהם מלכי הצפון, מנסים להילחם בישראל ולמנוע את הכיבוש. בני ישראל כובשים את מרכז הארץ ואת צפונה. בסיום חלק זה מופיעה רשימת שלושים ואחד המלכים שיהושע כבש את ארצם.

פרקים י"ג-י"ט - חלוקת הארץ לשבטי ישראל:
בחלק זה תיאורים גיאוגרפיים רבים על חלוקת הארץ ועל הערים מוקפות החומה. דגש מיוחד יש על פירוט גבולות הארץ. פירוט זה בא להראות כי התקיימו כל ההבטחות שה' הבטיח לבני ישראל.

פרקים כ-כ"ב - ערים מיוחדות ושיבת החלוץ:
קביעת ערי המקלט בעבר הירדן המערבי, רשימת ערי שבט לוי, שיבת שניים וחצי השבטים לעבר הירדן המזרחי ופרשת המזבח.

פרקים כ"ג-כ"ד - צוואת יהושע:
דברי יהושע לעם לפני מותו והברית שכרת עם העם בשכם. יהושע מכנס את זקני ישראל להזהירם על המשך כיבוש הארץ.רעיונות מרכזיים:

יהושע ממשיכו של משה. לאחר ששירת את משה במדבר והוכיח את התאמתו להיות מנהיג לעם ישראל.
ה' מנחה את יהושע בהנהגת העם. ה' מוביל את עם ישראל לארץ ישראל, נלחם את מלחמותיהם ועוזר בכיבוש.
יהושע הולך בדרכי ה'. לכן ה' מצליח את דרכו.
קיום מצוות התורה מחזק את הברית בין ה' ובני ישראל. בספר יהושע מודגמות מצוות שאותן מקיימים בני ישראל: מילה, פסח, חרם.

אחדות העם.
כל השבטים התאחדו כדי לכבוש את הארץ בהנהגתו של יהושע. האחדות היא ערך חשוב המסייע לניצחונות במלחמה.

שכר ועונש.
כאשר ישראל הולכים בדרכי ה' ומקיימים את מצוותיו, נעשים להם נסים גלויים, הם מצליחים ומנצחים את אויביהם. אם הם חוטאים, הם נכשלים וסופגים מפלה. רעיון זה מופיע בתחילת הספר בדבר ה' ליהושע, במהלך הכיבוש כאשר עכן מועל בחרם וישראל ניגפים במלחמה, ובסיום כאשר יהושע נפרד מבני ישראל ומזהירם לעבוד את ה'. סיפור עכן מבהיר גם את רעיון הערבות ההדדית. רק עכן לקח מן החרם, והנה נאמר "חטא ישראל" וגו'.רקע לספר יהושע

נושאים מרכזיים:
- בני ישראל לפני הכניסה לארץ.
- יהושע נבחר להנהיג את העם במקום משה.

מטרות:
- הכנת התלמידים ללימוד ספר יהושע.
- הכרת הרצף שספר יהושע הוא המשך לתורה; קישור לתורה, לספרי במדבר ודברים.
- הבנת מצבם של בני ישראל לאחר מות משה.

קשיים:
הרצף שבין אירועים מהתורה והמשכם בספר יהושע עלול להכביד על התלמידים המתקשים בזכירה, ועל תלמידים שלא למדו את הפרקים הרלוונטיים בתורה.

שלבי ההוראה:
כדי ליצור רצף כרונולוגי בלמידה יש לקשור את ספר יהושע לספרי במדבר ודברים. כך יבינו התלמידים שכיבוש הארץ הוא המשך סיפורם של בני ישראל לאחר ארבעים שנה במדבר, ולאחר מות משה. מתוך התחשבות בתלמידים שאינם זוכרים יש לחזור על האירועים בשלמותם, ולא להסתפק ברמיזות ובהערות קצרות.
אפשר להביא ציטוטים מן התורה ולקרוא אותם בפני התלמידים או לעיין אתם יחד בכתוב.

שיחה מקדימה:
בני ישראל נדדו במדבר 40 שנה. מה קרה להם לאחר 40 שנות נדודים?
מדוע לא זכה משה להיכנס לארץ? היכן מת?
עם מותו של משה מתחילה פרשת כיבוש הארץ. מי יעמוד בראש העם?
כדי להקל על המורים מובאת להלן סקירה של האירועים שבהם מסופר בתורה על יהושע. המורים יוכלו להעלות מדי פעם את האירוע הרלוונטי ולקשר אותו לחומר הנלמד.

סקירת אירועים מהתורה:
משה מת. המנהיג שהוציא את בני ישראל ממצרים, שקיבל את התורה בסיני ושליווה את העם במשך כל ימי נדודיו במדבר, לא ייכנס אתם לארץ ישראל. מי יהיה המנהיג שיבוא במקומו?
נסקור את האירועים שבהם מסופר בתורה על יהושע.
מתן תורה במעמד הר סיני. ה' קרא למשה לעלות להר סיני כדי לקבל את התורה. יהושע בן נון ליווה אותו אל ההר: "וַיָּקָם משֶׁה וִיהושֻׁעַ מְשָׁרֲתו וַיַּעַל משֶׁה אֶל הַר הָאֱלהִים" (שמות כ"ד, יג).
מלחמת עמלק. עמלק בא להילחם בבני ישראל בהיותם במדבר ברפידים. משה ציווה את יהושע לבחור אנשים ולצאת להילחם בעמלק. "וַיּאמֶר משֶׁה אֶל יְהושֻׁעַ בְּחַר לָנוּ אֲנָשִׁים וְצֵא הִלָּחֵם בַּעֲמָלֵק, מָחָר אָנכִי נִצָּב עַל ראשׁ הַגִּבְעָה וּמַטֵּה הָאֱלהִים בְּיָדִי: וַיַּעַשׂ יְהושֻׁעַ כַּאֲשֶׁר אָמַר לו משֶׁה לְהִלָּחֵם בַּעֲמָלֵק" (שמות י"ז, ט-יג).
משרת משה. באוהל מועד דיבר ה' עם משה. יהושע שמר את משמרתו באוהל והיה משרתו של משה. "וְדִבֶּר ה' אֶל משֶׁה פָּנִים אֶל פָּנִים כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וְשָׁב אֶל הַמַּחֲנֶה וּמְשָׁרֲתו יְהושֻׁעַ בִּן נוּן נַעַר לא יָמִישׁ מִתּוךְ הָאהֶל:" (שמות ל"ג, יא).
זקני ישראל. משה אסף שבעים איש מזקני ישראל לפי מצוות ה'. ביניהם היו אלדד ומידד שהתנבאו במחנה. יהושע אמר למשה שצריך לכלוא אותם, אך משה לא פעל נגדם. וַיַּעַן יְהושֻׁעַ בִּן נוּן מְשָׁרֵת משֶׁה מִבְּחֻרָיו וַיּאמַר אֲדנִי משֶׁה כְּלָאֵם: וַיּאמֶר לו משֶׁה הַמְקַנֵּא אַתָּה לִי וּמִי יִתֵּן כָּל עַם ה' נְבִיאִים כִּי יִתֵּן ה' אֶת רוּחו עֲלֵיהֶם: וַיֵּאָסֵף משֶׁה אֶל הַמַּחֲנֶה הוּא וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל:" (במדבר י"א, כח-ל).
פרשת המרגלים. יהושע היה בין המרגלים ששלח משה לתור את הארץ. משה הוסיף לשמו של יהושע את האות י': "אֵלֶּה שְׁמות הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר שָׁלַח משֶׁה לָתוּר אֶת הָאָרֶץ וַיִּקְרָא משֶׁה לְהושֵׁעַ בִּן נוּן יְהושֻׁעַ:" (במדבר י"ג, טז). יהושע וכלב בן יפונה קרעו את בגדיהם לשמע דברי המרגלים. הם דיברו בשבחה של הארץ: "וִיהושֻׁעַ בִּן נוּן וְכָלֵב בֶּן יְפֻנֶּה מִן הַתָּרִים אֶת הָאָרֶץ קָרְעוּ בִּגְדֵיהֶם: וַיּאמְרוּ אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמר הָאָרֶץ אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בָהּ לָתוּר אתָהּ טובָה הָאָרֶץ מְאד מְאד:" (במדבר י"ד, ו-ז).
העברת המנהיגות. משה מינה את יהושע למנהיג במקומו לפי ציווי ה' לעיני העם: "וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה קַח לְךָ אֶת יְהושֻׁעַ בִּן נוּן אִישׁ אֲשֶׁר רוּחַ בּו וְסָמַכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו: וְהַעֲמַדְתָּ אתו לִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכּהֵן וְלִפְנֵי כָּל הָעֵדָה וְצִוִּיתָה אתו לְעֵינֵיהֶם: (במדבר כ"ז, יח-יט). משה קרא ליהושע ואמר לו את דברי ה'. יהושע הוא שנבחר להוביל את בני ישראל אל הארץ הנבחרת ולהנחילה להם. "וַיִּקְרָא משֶׁה לִיהושֻׁעַ וַיּאמֶר אֵלָיו לְעֵינֵי כָל יִשְׂרָאֵל חֲזַק וֶאֱמָץ כִּי אַתָּה תָּבוא אֶת הָעָם הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבתָם לָתֵת לָהֶם וְאַתָּה תַּנְחִילֶנָּה אותָם: וה' הוּא הַהלֵךְ לְפָנֶיךָ הוּא יִהְיֶה עִמָּךְ לא יַרְפְּךָ וְלא יַעַזְבֶךָּ לא תִירָא וְלא תֵחָת:" (דברים ל"א, ז-ח).
רוח חכמה. נאמר על יהושע, שבני ישראל נשמעו לו, ושהייתה בו רוח חכמה כי משה סמך את ידיו עליו: "וִיהושֻׁעַ בִּן נוּן מָלֵא רוּחַ חָכְמָה כִּי סָמַךְ משֶׁה אֶת יָדָיו עָלָיו וַיִּשְׁמְעוּ אֵלָיו בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲשׂוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת משֶׁה:" (דברים ל"ד, ט). מפסוק זה נלמד שיהושע מתאים להיות מנהיג על ישראל.

על דמותו של יהושע בתורה:
• הקב"ה בחר ביהושע כממשיכו של משה.
• יהושע היה משרתו של משה. מה מסופר עליו בתורה?
• מי היה יהושע? במה זכה יהושע להיות יורשו של משה?
• גיבור חיל ומפקד מוכשר - בעל הבנה מדינית-צבאית.
• מן המרגלים שתרו את הארץ.
• בוטח בהבטחות ה'; בעל אמונה וביטחון בה'.
• משרתו הנאמן של משה.
• משה מסר את התפקיד ליהושע.
• יהושע איש עניו.

כתיבה והבעה:
אפשר להציע לתלמידים רשימת משפטים על יהושע, שמהם יבחרו את אלה שלדעתם הם נכונים, ויוסיפו עליהם משפטים משלהם. למשל:
יהושע היה בין המרגלים ששלח משה לתור את ארץ כנען.
יהושע אמר שאי אפשר יהיה לכבוש את ארץ כנען.
משה הבטיח לעזור ליהושע לכבוש את הארץ.
יהושע היה משרת של משה.
יהושע היה גיבור מלחמה.
יהושע עזר למשה במלחמת עמלק.
בני ישראל רצו שיהושע יהיה המנהיג שלהם.
ה' אמר שיהושע מתאים לתפקיד וכינה אותו "איש אשר רוח בו".
אפשר להכין רשימת משפטים המציינים תחנות דרך בחיי יהושע, לכתוב משפטים אלה על כרטיסים ולערבבם. התלמידים יסדרו את המשפטים לפי רצף התרחשותם.