להוראה על פי הספר "בימי יהושע"
בהוצאת משרד החינוך


המשתתפים בחוברת
על המדריך
חלוקה מתודית של ספר יהושע
פרק א': משה ויהושע
פרק ב': חלק ראשון - המרגלים ביריחו
פרק ב': חלק שני - יריחו
פרק ג': מעבר הירדן
פרק ד': שתים עשרה אבני זיכרון
פרק ה': חלק ראשון - ברית מילה וחג הפסח
פרק ה': חלק שני - פגישת יהושע עם המלאך
פרק ו': כיבוש יריחו
פרק ז': עכן מועל בחרם
פרק ח'-ט': כיבושי יהושע
פרק ט': מעשה הגבעונים
פרק י': "שמש בגבעון דום" - מלחמת מלכי הדרום
פרק י"א: המלחמה במלכי הצפון
פרק י"ב-י"ג: חלוקת הארץ לנחלות
פרק י"ד-ט"ו: חלקות הארץ ונחלת יהודה
פרק י"ז: בנות צלופחד
פרק כ': גאולת הדם ומשמעותה
פרק כ"א: ערי הלוויים
פרא כ"ב: המזבח במזרח הירדן
פרק כ"ג: דברי יהושע אל העם
פרק כ"ד: ימיו האחרונים של יהושע
סיכום ספר יהושע
התבוננות בתמונות - הנחיות