על יאנוש קורצ'אק


במחיצתם של יאנוש קורצ'אק וסטפניה וילצ'ינסקה / יעקב צוק
על יאנוש קורצ'אק / משה זילברטל
דמותו של יאנוש קורצ'אק / ארנה פרידמן-דילר
הדוקטור בחיי יום יום / יוסף ארנון
מקומו של קורצ'אק במחשבה החינוכית / פרופ' צ. קורצוייל
עצותיי שלי - פינת מחנך ברדיו הפולני / יאנוש קורצ'ק - כתבים פדגוגיים
תפילת יום הכיפורים בבית היתומים של יאנוש קורצ'ק / מיכאל זילברברג, יומן ורשה
קורצ'אק - האדם והמחנך / שבח אדן