תוכן מפורט


א. מאמרים הלכתיים

ארבעת המינים
כשרות הלולב הקנרי / הרב יגאל הדאיה

עוד על הדקל הקנרי / הרב יעקב אריאל

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת / הרב יגאל הדאיה

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת / הרב דוד כהן

אתרוגי מרוקו / הרב יגאל הדאיה

דין "כל שתיעבתי" באתרוג המורכב / הרב נתן רבינוביץ'

מהי ערבה / הרב יהודה הלוי עמיחי

הערבה אינה אקליפטוס / הרב יהודה זולדן


ארץ ישראל

בבואכם - ביאת כולכם / הרב משה צבי נריה

סדר עדיפויות במצוות יישוב ארץ ישראל / הרב שלמה גורן

יישוב הארץ - בינוי או שדות / הרב יעקב אריאל

פיצוי מפגעי ממון וסביבה / הרב יהונתן שמחה בלס

פיצויים על הפקעת קרקעות / הרב יעקב אריאל

סמכות הממשלה להפקעת קרקעות / הרב דוב ליאור

הגבול הדרום מערבי של ארץ ישראל / הרב שאול ישראלי

טיולי שורשים לחוץ לארץ / הרב יהודה הלוי עמיחי

משום יישוב ארץ ישראל - בעצי שבעת המינים / הרב יהודה זולדן

נטיעת אילנות בהר הבית ובחצר בית הכנסת / הרב יהודה זולדן

ברכת מציב גבול אלמנה / הרב יהודה זולדן

מצוות ישיבת א"י - מצווה עצמית / הרב יעקב זיסברג

מצוות ישיבת א"י - מצווה עצמית / הרב יעקב זיסברג

החוזר מעורכי המלחמה וחנוכת בית בא"י / הרב יאיר גנז

שטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים / הרב שלמה גורן

קדושת ארץ ישראל בימים ההם ובזמן הזה / הרב אריה שטרן

מסיק זיתים סביב ההתיישבות ביו"ש / הרב אהוד אחיטוב


בל תשחית

עקירת עצים לצורך ציבורי / הרב יהודה הלוי עמיחי


בכורות

בכורות שנולדות בעדר כבשים / הרב יעקב אריאל

הרחקת בכור מנקבות בעדר / הרב יגאל הדאיה

מום באוזן בכור / הרב יגאל הדאיה


ברכות

קדימה בברכת העץ / הרב אהוד אחיטוב

ברכה בלחם מחיטה נבוטה / הרב יעקב אפשטיין

ברכת שהחיינו בנטילת מורכב / הרב יהודה זולדן

ברכת שהחיינו על פירות מעצים מורכבים / הרב אליעזר מלמד

ברכת שהחיינו על פרי חדש בבין המצרים / הרב יגאל הדאיה

ברכת שהחיינו בפירות הנמצאים כל השנה בשוק / הרב יהודה הלוי עמיחי

ברכת הגשמים / הרב משה צבי נריה

שאלת גשמים בחקלאי שלא רוצה גשם / הרב יהודה הלוי עמיחי

תחילת זמן שאילת גשמים בא"י לאחר שנת בצורת / הרב אברהם סוחובולסקי

ברכת האילנות / הרב רפאל שוואב

תפילת נחם בט' באב / הרב יהודה הלוי עמיחי


חדש

קצירת פסי בידוד לפני העומר / הרב יעקב אריאל

קצירה לתחמיץ לפני העומר / הרב יעקב אריאל

שתי הלחם מהחדש ומהארץ / הרב א.ד. רבינוביץ' תאומים

היתר חדש מיין ושמן במקדש / הרב יעקב אפשטיין

קציר חדש / הרב שמואל דוד

קציר חדש בשדות שלחין בימינו / הרב שלמה רוזנפלד

הכנת תרופה מגבעולי חיטה ואכילתה לפני העומר / הרב יעקב אפשטיין

איסור חדש בארצנו בזה"ז - סקירה / הרב יעקב אפשטיין


חלה

הלכות חלה - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו

הלכות חלה - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו

חלה בלחם מחיטה נבוטה / הרב יעקב אפשטיין

הפרשת חלה ממשלוחי מנות / הרב יגאל הדאיה

צירוף בצק ומיני מאפה לחיוב חלה / הרב אהוד אחיטוב

הפרשת חלה בשבת ויו"ט / הרב יגאל הדאיה

הפרשת חלה מעיסת סופגניות / הרב יגאל הדאיה

השלכת החלה לאשפה או שריפתה / הרב יגאל הדאיה

שריפת חלה בתנור ביתי / הרב יגאל הדאיה

הפרשת חלה מעיסה שנחלקת לילדים / הרב יהודה הלוי עמיחי

מופלא הסמוך לאיש בהפרשת חלה / הרב יעקב אפשטיין

חלה שהתערבה בעיסה / הרב אהוד אחיטוב

ביטול באחד ומאה או שאלה / הרב אהוד אחיטוב


כלאיים

הגדרת המין

הרכבה על כנה עקרה (סרק) / הרב יואל פרידמן

נטיעת עץ פרי רב-מיני / הרב יואל פרידמן

כלאיים בבן נח / הרב אברהם יצחק הכהן קוק


כלאי אילן
כלאי אילן - סקירה הלכתית ומקצועית / הרב י. פרידמן / מאיר פרנקל

נטיעה בגוש והכלאה באילנות (שאלות ותשובות) / הרב יואל פרידמן, הרב שאול ישראלי

קיום אילן שהורכב כלאיים / הרב דוב ליאור

הרכבות בירקות / הרב יהודה הלוי עמיחי


כלאי זרעים

שיחי עגבניות שגדלו בשדה מלפפונים / הרב אהוד אחיטוב

כלאיים בדלעת / הרב אהוד אחיטוב

הל' כלאי זרעים / הרב יהודה הלוי עמיחי

שיעורי הרחקה בכלאי ירקות בגינה / הרב אברהם סוחובולסקי

קוקטייל צמחי תבלין ונוי / הרב אברהם סוחובולסקי


מאכל החייב בכלאיים
שתילת כרוב סמוך לשתילי "גאת" / הרב אהוד אחיטוב

כלאיים בבצלצלים ובתורמוס / הרב שמעון בירן הי"ד

כלאיים במאכל בהמה / הרב דוב ליאור

כלאיים בנענע בכרם / הרב יהודה הלוי עמיחי

כלאיים בזריעה שאינה לאכילה / הרב יהודה הלוי עמיחי

נטיעת גפן ליד גידולי נוי בדשא / הרב שלמה רוזנפלד


שונות
ניסויים בכלאיים / הרב יעקב אריאל

כלאיים בחממות / הרב דוב ליאור

בעיות כלאיים בגינת הבית / הרב יהודה הלוי עמיחי

זריעה פוליטית / הרב עזריאל אריאל

הנדסה גנטית בצמחים / הרב דוב ליאור

חוקות הארץ - דוגמא מספר הלכות כלאיים / הרב א"י הכהן קוק


כשרות

עופות

בשר עוף למהדרין / הרב יעקב אריאל

מהדרין בעוף - סקירה / הרב שמואל דוד


שונות
פיקוח לירקות עלים ללא חרקים / הרב משה ברנס

שמן זית - בעיות הלכתיות צרכניות / הרב אלי מיימון

נהלי כשרות במאפיות / הרב שבתי נאומבורג

בצל ביצה ושום שעברו עליהם לילה / הרב יהודה הלוי עמיחי

למהדרין מן המהדרין / הרב יהודה הלוי עמיחי

למהדרין מן המהדרין / הרב רפאל שוואב, הרב זאב ויטמן, הרב יהודה הלוי עמיחי

בישולי עכו"ם בחליטת ברוקולי / הרב יהודה הלוי עמיחי

בישולי עכו"ם בתפוחי אדמה לבורקס / הרב יהודה הלוי עמיחי


מועדים

חול המועד

בציר ענבים בחול המועד / הרב משה ד. מכבי לוונטהאל, הרב יהושע י. נויבירט

השקיה בחול המועד / הרב עזריאל אריאל

השקיה בחול המועד (תגובה) / הרב יעקב אפשטיין

גדרי "מלאכה" בחול המועד (תגובה) / הרב עזריאל אריאל

שתילת דשא בחול המועד בשטחים ציבוריים / הרב יאיר דרייפוס

קטיף פרחים בחול המועד / הרב עזריאל אריאל

קטיף פרחים בחול המועד / הרב יהושע י. נויבירט

קטיף לצורך יהודי שאינו שומר מצוות בחוה"מ / הרב עזריאל אריאל

הזרעת בהמה בחול המועד / הרב עזריאל אריאל

מלאכה למניעת הפסד עונה חקלאית בחוה"מ / הרב עזריאל אריאל


חנוכה
הארות חנוכה / הרב אליהו דוד תאומים

נדידת החנוכיה / הרב יהודה זולדן


ט"ו בשבט
מהו ט"ו בשבט / הרב נועם חיים כהן


סוכות
סכך מצמח שגדל במרפסת / הרב יואל פרידמן

סכך מצמח שגדל במרפסת / הרב יואל פרידמן

פרגולות כסוכות / הרב יעקב אריאל

קנייני בן הסמוך לשולחן אביו בד' המינים / הרב יעקב אפשטיין

קנייני בן הסמוך לשולחן אביו בד' המינים / הרב יעקב אפשטיין

קנייני בן הסמוך לשולחן אביו בד' המינים / הרב דוב ליאור


פסח

קטניות בהלכה / הרב יהודה הלוי עמיחי

קטניות בפסח / הרב רפאל שוואב

כשרות החלב בפסח / הרב יגאל הדאיה

אזהרת המהרש"ל וחששותיה / הרב יעקב אפשטיין

תרופת חמץ שעבר עליה הפסח / הרב יעקב אפשטיין


שבועות
מיני מאפה חלביים לחג השבועות / הרב עזריאל אריאל

לכם בעצרת / הרב א. דוד רבינוביץ' תאומים

הקדשת ביכורים בזמן הזה / הרב יהודה זולדן


שונות
תקיעת שופר בשבת במקדש ובמדינה / הרב יהודה זולדן

יום טוב שני בגוש קטיף / הרב יהודה זולדן


מחצית השקל

הערות במצוות שקלים / הרב אליהו דוד רבינוביץ

שותפות כל ישראל בקורבנות ציבור / הרב יעקב אפשטיין

זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל / הרב יהודה זולדן


מצוות התלויות בארץ - כללי

פסיקה במצוות התלויות בארץ / הרב יהודה הלוי עמיחי


מתנות עניים

דין לקט בנשר הקומביין / הרב יעקב אריאל

לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה / הרב יעקב אפשטיין, הרב דוב ליאור, הרב יעקב אריאל

מצוות פאה / הרב שמואל דוד


ערלה

דיני ערלה - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו


מהו אילן
פלפל חריף - ירק או אילן / הרב יואל פרידמן

הפלפל הסודאני - נתינת פרי בשנה הראשונה / הרב מרדכי אליהו

הפאסיפלורה - דינה לערלה / הרב יואל פרידמן

פטל - אילן או ירק / הרב יהודה הלוי עמיחי

פטל - אילן או ירק / הרב יואל פרידמן

פטל - אילן או ירק / הרב מאיר מאזוז


מהו פרי
ערלה בעלים שמגדלים למאכל / הרב יואל פרידמן

ערלה בעלים שמגדלים למאכל / הרב יעקב אריאל

ערלה בעלים שמגדלים למאכל / הרב שאול ישראלי

איסור ערלה ב"גאת" / הרב יהודה הלוי עמיחי

עלי ורד ועלי ה"לואיזה" לעניין ערלה / הרב דוב ליאור

שימוש בעלי גפן / הרב עזריאל אריאל


נטיעה לסייג (שימושים שאינם צורכי מאכל)
ערלה בגדר חיה / הרב יגאל קמינצקי

נטיעה לסייג לעניין ערלה / הרב יהודה הלוי עמיחי

עצי זית לנוי / הרב דורון ותקין


נטע רבעי
תערובת נטע רבעי / הרב יואל פרידמן

הסרת חנטים מפירות נטע רבעי של היתר מכירה / הרב אהוד אחיטוב

נטע רבעי בגידולי חממה / הרב יהודה הלוי עמיחי

קדושת נטע רבעי במטבע של היתר מכירה / הרב אהוד אחיטוב


ערלה במשתלות
שאלות עקרוניות בנושא ערלה במשתלות / הרב יואל פרידמן

תאריך אחרון לנטיעה ללא גוש / הרב יואל פרידמן

זמן קליטה בהעברת שתיל מעציץ לקרקע / הרב יואל פרידמן, הרב דוב ליאור, הרב יהושע י. נויבירט

זמן קליטה בהעברת שתיל מעציץ לקרקע / הרב שלמה מן ההר, הרב יואל פרידמן

ערלה בשתילים המונחים על יריעת "פלריג" / הרב יהודה הלוי עמיחי

ערלה בשתילים המונחים על יריעת "פלריג" / הרב יואל פרידמן


שונות

דין הנצרים של הרימון ושאר עצים / הרב יואל פרידמן

מנין שנות ערלה באתרוג / הרב יואל פרידמן

גירוף פירות ערלה / הרב יעקב אוהב ציון


שביעית

ביעור

ביעור שביעית וביעור מעשרות ביין / הרב אהוד אחיטוב

זמן הביעור בענבים / הרב עזריאל אריאל

מי ששכח ולא ביער / הרב יהודה הלוי עמיחי

ביעור בפירות אוצר בית דין / הרב יואל פרידמן

ביעור בפירות אוצר בית דין (תגובה) / הרב יעקב אפשטיין


היתר המכירה ואוצר בי"ד וצרכנות בשמיטה
הפתרון ל"בעיית השמיטה" במטעים / הרב יואל פרידמן

הפתרון ל"בעיית השמיטה" במטעים / הרב זאב וייטמן

אוצר בי"ד או היתר מכירה מתוך הירחון "אור תורה"

אוצר בי"ד או היתר מכירה / הרב יהושע י. נויבירט

תביעת נזיקין באוצר בי"ד / הרב יגאל אריאל

האומנם נוסיף למכור / הרב עזריאל אריאל

היתר המכירה בזה"ז / הרב אריה לוין

ירקות מגוש קטיף - אוצר הארץ / הרב יהודה הלוי עמיחי

משקל החסידות בהנהגת השמיטה / הרב עזריאל אריאל

נקודות לסיכום השמיטה תשס"א / הרב חגי פנחס בר גיורא

שמיטה תשס"א ואנחנו / הרב יעקב אריאל

אוצר בית דין והיתר המכירה / הרב אלעזר נאה

מהנעשה והנשמע ב"אוצר הארץ"

היתר המכירה תשס"א / הרב יהודה הלוי עמיחי


מלאכות בשביעית ומלאכות שאינן חקלאיות
מסיק זיתים ועשיית שמן בגינה פרטית / הרב יהודה הלוי עמיחי
הכנת הקרקע לבנייה בשמיטה / הרב יעקב אריאל

פיתוח שטח בשמיטה / הרב עזריאל אריאל

קטיף ערבות בשנת השמיטה / הרב יואל פרידמן

עבודות שאינן חקלאיות בשמיטה / הרב יואל פרידמן


ספיחין ונעבד
ספיחין בשמינית / הרב עזריאל אריאל

קניית בצל ותפו"א במוצאי שביעית / הרב עזריאל אריאל

איסור ספיחין בשתילת ירקות בגוש / הרב יעקב אריאל

איסור ספיחין בשתילת ירקות בגוש / הרב יואל פרידמן

קניית שתילים ופרחים אחרי השמיטה / הרב אהוד אחיטוב

שתילים במוצאי שביעית / הרב יהודה הלוי עמיחי


קדושת שביעית
קדושת שביעית וביעור - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו

החנטה בלימונים - מכתב לרב שאול ישראלי / הרב יואל פרידמן

החנטה בלימונים / הרב יואל פרידמן, הרב שאול ישראלי

שמן שביעית לנרות חנוכה / הרב יואל פרידמן

משלוח מנות מפירות שביעית / הרב יואל פרידמן

יין של שביעית בליל הסדר / הרב יואל פרידמן

התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן ק"ש / הרב יואל פרידמן

קדושת פירות שביעית במשנת / הרב קוק / הרב יהודה הלוי עמיחי

קילוף תפוחי אדמה של שביעית במכונה / הרב יהודה הלוי עמיחי

הקפאת ענבים / הרב יהודה הלוי עמיחי

הקפאת ענבים (תגובה) / הרב יואל פרידמן

קדושת שביעית בדבש / הרב יהודה הלוי עמיחי

קדושת שביעית בדבש (תגובה) / הרב יעקב אפשטיין

נתינת שאריות מזון לבהמות / הרב יואל פרידמן


שונות
פירוש המשניות להרמב"ם מהד' הרב קאפח / הרב יעקב אריאל


שמיטת כספים ויובל

חיוב כתיבת פרוזבול לנשים / הרב יעקב אריאל

פירעון חוב בשביעית / הרב יהודה הלוי עמיחי

מניין שנות השמיטה לעתיד לבוא / הרב יהודה הלוי עמיחי


תולעים
בדיקה חלקית

בדיקה מידגמית לחרקים במזון / הרב יהודה הלוי עמיחי

בדיקת נגיעות על סמך סימנים חיצוניים / הרב אהוד אחיטוב

חיוב בדיקת מזון שנמצאו בו סימנים מחשידים / הרב אהוד אחיטוב

בדיקת העלים הפנימיים בכרוב / הרב יהודה הלוי עמיחי

בדיקת חרקים בהצפה במים / הרב אהוד אחיטוב

כשרות למפעל ברוקולי וכרובית / הרב יהודה הלוי עמיחי

כשרות במטבחים ללא ירקות עלים ללא חרקים / הרב משה ויא

כשרות במטבחים ללא ירקות עלים ללא חרקים / הרב יואל פרידמן

כשרות במטבחים ללא ירקות עלים ללא חרקים / הרב זאב ויטמן

חרקים בפטריות / הרב יהודה הלוי עמיחי


האסור באיסור תולעים
תמציות טעם מצמחים שדרכם להתליע / הרב אהוד אחיטוב

צבע מאכל מחרקים / הרב יגאל הדאיה

ביצי חרקים במזון / הרב יגאל הדאיה

אכילת תאנים מופרות / הרב יהודה הלוי עמיחי

דין חרק יבש / הרב יגאל קמינצקי


מיעוט מצוי
הגדרת "מיעוט מצוי" / הרב יואל פרידמן

הגדרת "מיעוט מצוי" / הרב עזריאל אריאל


פסקי הלכות תולעים
הל' תולעים - פרק א' - איסור אכילת שרצים / הרב יגאל הדאיה

הל' תולעים - פרק ב' - שלבי גידול והתפוררות / הרב יגאל הדאיה

הל' תולעים - פרק ג' - היוצא מן הטמא בחרקים / הרב יגאל הדאיה

הל' תולעים - פרק ד' - ביטול ברוב ובשישים / הרב יגאל הדאיה

הל' תולעים - פרק ה' - חובת בדיקת המזון / הרב יגאל הדאיה

הל' תולעים - פרק ו' - מזון נקי שנמצאו בו חרקים / הרב יגאל הדאיה

הל' תולעים - פרק ז' - עיבוד מזון שחייב בבדיקה / הרב יגאל הדאיה

הל' תולעים - פרק ח' - בדיקת מזון נגוע / הרב יגאל הדאיה

הל' תולעים - פרק ט' - בדיקת מזון בשבת ויו"ט / הרב יגאל הדאיה


שונות

מלח שנמצאו בו תולעים / הרב יעקב אריאל

מלח שנמצאו בו תולעים / הרב יגאל הדאיה

קמח מלא שנמצאו חרקים בחיטים / הרב אהוד אחיטוב

בדיקת תולעים בתמרים לחרוסת / הרב אהוד אחיטוב

בדיקת גרגרי האורז / הרב אהוד אחיטוב

בדיקת תולעים ע"י קטן / הרב אהוד אחיטוב

מציאת חרקים במסעדה / הרב יגאל הדאיה

חיוב בדיקת דגים מתולעים וטפילים / הרב יואל שורץ

בדיקה בזכוכית מגדלת / הרב יגאל הדאיה

בדיקה בזכוכית מגדלת / הרב דוד כהן


תרומות ומעשרות

סדר הפרשת תרו"מ - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו

תרומות ומעשרות - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו


בית האוצר
בית האוצר - טיפול במעשרות ובנתינתם / הרב עזריאל אריאל
בית האוצר - התעוררות לנתינת מעשרות / הרב אהוד אחיטוב


גמר מלאכה
גמר-מלאכה וקביעות למעשר - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו

הגדרת תלוש בבצל שלא נאסף / הרב עזריאל אריאל

התחלת גמר מלאכה בבית / הרב עזריאל אריאל

הפרשת תרו"מ בזיתים כבושים / הרב יהודה הלוי עמיחי


דין התרומה
נתינת שמן תרומה לכהן / הרב יואל פרידמן

שמן תרומה טמאה לנר חנוכה / הרב יואל פרידמן

עשיית קומפוסט מתרומה ותרו"מ / הרב יעקב אפשטיין

גביית תשלום עבור תרומה / הרב עזריאל אריאל

גביית תשלום עבור תרומה / הרב יהודה הלוי עמיחי

קבורה או שריפת תרומה טמאה / הרב יואל פרידמן


החייב בתרומות ומעשרות
תרו"מ בנבטים / הרב יעקב אריאל

תרו"מ מקליפות ועלים במשנתו של הגר"ש ישראלי / הרב עזריאל אריאל

הפרשת תרו"מ מנשר הקומביין / הרב יעקב אריאל

הפרשת תרו"מ מנשר הקומביין שמואל עמנואל

טעם טבל שהתערב בתבשיל / הרב עזריאל אריאל

הפרשת טבל הבלוע בכלים / הרב יהודה הלוי עמיחי

הפרשת טבל הבלוע (תגובה) / הרב יעקב אפשטיין

גידולי רשות הרבים - חיובם בתרו"מ / הרב אליעזר וייל

הפרשת תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים / הרב יהודה הלוי עמיחי

הפרשת תרו"מ מפירות יצוא / הרב אהוד אחיטוב

קטיף תיירותי / הרב אהוד אחיטוב


הפרשת חרש שוטה וקטן
הפרשת תרו"מ ע"י קטן הסמוך לגיל בר-מצוה / הרב מרדכי רבינוביץ


הפרשת תרו"מ בפירות הגוי
שותפות גוי ויהודי בגידולים / הרב עזריאל אריאל

יבול קיבוצים שיש בהם חברים נכרים / הרב יהודה הלוי עמיחי

הפרשת תרו"מ מתמרים שנקנו מגוי / הרב מרדכי עמנואל

איסוף ענבים ע"י נכרים - מירוח נכרי / הרב שמעון בירן הי"ד


מעשר עני
נתינת מעשר עני / הרב עזריאל אריאל

עני היכול לקבל מעשר עני / הרב עזריאל אריאל

מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות / הרב יעקב אפשטיין

עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה / הרב עזריאל אריאל

ספק מעשר עני בעגבניות / הרב יואל פרידמן

מעשר עני וספק מתנות עניים / הרב משה צבי נריה

ספקות בנתינת מעשר עני / הרב יואל פרידמן

ספקות בנתינת מעשר עני / הרב יואל פרידמן

ספקות בנתינת מעשר עני / הרב יואל פרידמן

מכירי עניים במעשר עני / הרב דורון ותקין

מתנות לאביונים ומשלוח מנות ממעשר עני / הרב יואל פרידמן

חובת השבת אבידה במעשר עני / הרב רפאל שוואב

הלכות מעשר עני / הרב יהודה הלוי עמיחי

נתינת מעשר עני ע"מ להחזיר / הרב יעקב אפשטיין, הרב יעקב אריאל

הקנאת מעשר עני בקנין חצר / הרב יעקב אריאל


מעשר שני
דיני חילול מעשר שני - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה / הרב אהוד אחיטוב

מטבעות לחילול מעשר שני / הרב אהוד אחיטוב

חילול מע"ש על פרוטה ורבע / הרב אהוד אחיטוב

איבוד פירות שחיללו עליהם מעשר שני / הרב אהוד אחיטוב

מטבע של מע"ש שלא נפדה בזמן ביעור מעשרות / הרב אהוד אחיטוב


נתינת מעשר ראשון
דרכי נתינת המעשרות - פסקי הלכה / הרב מרדכי אליהו

נתינת מעשר ראשון בימינו / הרב יהודה הלוי עמיחי

חיוב כהן בנתינת מעשר ראשון / הרב עזריאל אריאל

מעמד הכהנים והלוויים בזמן הזה / הרב חיים דוד הלוי

ייחוס הכהנים / הרב יעקב אפשטיין

מרור של מעשר ראשון מספק / הרב יעקב אריאל

מרור של מעשר ראשון מספק / הרב יעקב אפשטיין

דרכי נתינת מעשר ראשון בחסה למרור / הרב עזריאל אריאל

מצה משלכם / הרב רפאל שוואב

אתרוג של מעשר ראשון / הרב עזריאל אריאל


קביעות למעשר
הפרשה מראש בגינת הבית / הרב עזריאל אריאל

תרו"מ לפירות ההדר בגינת הבית / הרב עזריאל אריאל

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית / הרב עזריאל אריאל

קביעות למעשרות בהכנסה למכונית / הרב יעקב אפשטיין

קביעות למעשר בחממה / הרב דוב לנדא


שנת המעשר
אתרוג בט"ו בשבט / הרב משה צבי נריה

קביעות השנה למעשר בפירות החונטים מוקדם / הרב יואל פרידמן

הפרשת תרו"מ בשסק, שקד והדרים / הרב יואל פרידמן

מעשר בפירות החונטים במוצאי שביעית / הרב יהודה הלוי עמיחי

זמן הפרשת תרו"מ בתמרים / הרב אהוד אחיטוב


שונות
נוסח הפרשת תרו"מ מקציר החיטה / הרב שמעון בירן הי"ד

ברכה אחת על הפרשת מינים שונים / הרב שמעון בירן הי"ד

נאמנות בעל המלון על הפרשת תרו"מ / הרב יהודה זרחיה סגל

הפרשת תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות / הרב אהוד אחיטוב

הפרשת תרו"מ פעם נוספת / הרב יהודה הלוי עמיחי

נר חנוכה בשמן טבל / הרב יעקב אריאל

הפרשת תרומות ומעשרות בטעות / הרב יהודה לוי עמיחי


שונות

הזית / הרב דב לנדא

ערך מחצית השקל וערך הפרוטה / הרב יהודה הלוי עמיחי

נתינת נבילות לעובדים זרים / הרב יעקב אפשטיין

נתינת נבילות לעובדים זרים / ד"ר אליקום ברמן

פתיחת כיסוי חממה ומנהרה בשבת / הרב יהודה הלוי עמיחי

צער בעלי חיים בדייג / הרב יהודה הלוי עמיחי

דייג לשם הנאה / הרב יעקב אפשטיין

שימוש במים מטוהרים לנטילת ידים / הרב יעקב אפשטיין

רכיבה ללא אוכף / הרב יהודה לוי עמיחי

יציאה לטיול מסוכן / הרב יהודה הלוי עמיחי

שמירה על מקום המקדש בזה"ז / הרב יעקב אריאל

גדר חיה בין חצרות / הרב יעקב אפשטיין

גדר חיה בין חצרות (תגובה) / הרב יעקב אפשטיין

גדר חיה בין חצרות (תגובה) / הרב יואל פרידמן

מעקה לגינה / הרב יעקב אפשטיין

ייצוא פרחים בתקופת חגי הגויים / הרב יגאל הדאיה

למי רווח השבתת חממות ע"י הצבא / הרב יעקב אפשטיין


ביקורת ספרים
חוות בנימין ח"ג / הרב גבריאל קדוש

מפעלו הפרשני והטקסטואלי של רש"ס לירושלמי / הרב ד"ר עמוס סמואל

באהלי שדה / הרב יעקב אריאל

פירוש המשניות להרמב"ם מהד' / הרב קאפח / הרב יעקב אריאל

ב"יישובנו" / הרב יואל פרידמן

ספר התורה והארץ חלק ו' / הרב עזריאל אריאל


לזכרם של גדולי תורה
הרב ש"ז אוריערבאך ושיטתו / הרב יעקב אריאל

פסקי הלכה מפיו של הרב ש"ז אויערבאך / הרב יהודה הלוי עמיחי

המכון לחקר המצ' התל' בא"י של הרב ישראלי / יוסף (יוסק'ה) שפירא

הרב שאול ישראלי - מופת לרב ארץ-ישראלי / הרב יעקב אריאל

דרכו של הרב ישראלי / הרב יהודה הלוי עמיחי

הנהגת הרב ישראלי ברבנות כפר הרא"ה / הרב מרדכי גרינבלט

שיטתו של הרב ישראלי בענין שלמות הארץ / הרב ישראל שריר

תורת א"י במפעל חייו של הרב מ. צ. נריה / הרב יעקב אריאל

תורת משה בארץ הצבי / הרב יהודה הלוי עמיחיב. מאמרי הגות

במעגל השנה (לפי סדר הזמנים)

ראש השנה

תחל שנה וברכותיה / הרב דורון ותקין

מלכויות בארץ ישראל / הרב גבריאל קדוש

לקראת שנה חדשה / הרב דורון ותקין

אמת ודמיון בחשבון ימי הדין / הרב דורון ותקין


שלושה רגלים
על שלושה חגים העולם עומד / הרב צבי שורץ

שלוש רגלים - שתים שהם ארבע / הרב צבי שורץ


סוכות
טעמו של אתרוג / הרב יואל פרידמן

ארבעת המינים - יחוד ואיחוד / הרב צבי שורץ


חשון
למטר השמים תשתה מים / הרב יעקב אריאל

מים - אוצרות של חיים / הרב צבי שורץ

על הגשמים ועל הניסים / הרב גבריאל קדוש

ונתתי גשמיכם בעיתכם / הרב דורון ותקין


חנוכה
שמן זית לנרות חנוכה / הרב יואל פרידמן

שלך גדולה משלהם / הרב יואל פרידמן

בימים ההם בזמן הזה / הרב דורון ותקין

דרכו של יהודה המכבי / הרב שלמה אבינר

ארץ זית שמן בחנוכה / הרב גבריאל קדוש


ט"ו בשבט

נטיעתם של צדיקים / הרב עזריאל אריאל

חשבון נפש של ראש השנה לאילנות / הרב שמעון בירן הי"ד

לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה (חנטת הפרי ) / הרב יואל פרידמן

מחודש כסלו לחודש שבט / הרב יואל פרידמן

אילן אילן במה אברכך / הרב יואל פרידמן

ט"ו בשבט / הרב יואל פרידמן

כי תבואו אל הארץ ונטעתם / הרב גבריאל קדוש

עלית השרף באילנות / הרב דורון ותקין


פורים
פורים - לחלוק כבוד לארץ ישראל / הרב יהודה זולדן

שושן הבירה וירושלים הבירה / הרב יהודה זולדן

עיבור השנה בארץ ישראל / הרב יואל פרידמן

משום כבודה של ארץ ישראל / הרב יואל פרידמן

פורים - נצחיותה ושלמות התורה / הרב גבריאל קדוש

להקהל ולעמוד על נפשם / הרב דורון ותקין


פסח
מאפלה לאור גדול / הרב יואל פרידמן

שמור את חודש האביב / הרב יואל פרידמן

ימי ניסן / הרב דורון ותקין

כי לא נעשה כפסח הזה / הרב צבי שורץ

ברית העומר / הרב גבריאל קדוש


ספירת העומר
האבלות בימי הספירה על מות תלמידי רבי עקיבא / הרב משה צבי נריה זצ"ל

אבלות בספירת העומר וקבלת תורה / הרב יואל פרידמן


יום העצמאות
שיר והלל / הרב יהודה זולדן


שבועות
יציאת מנהיג מארץ ישראל / הרב יהודה הלוי עמיחי

מגילת רות / הרב יואל פרידמן

מתן תורה במדבר / הרב יואל פרידמן

נעשה ונשמע אימתי נאמר / הרב א. דוד רבינוביץ' תאומים


ימי המצרים

בזכירה - סוד הגאולה / הרב יואל פרידמן

מגלות לגאולה / הרב יגאל הדאיה

האבכה בחודש החמישי / הרב גבריאל קדוש

גאולת הארץ המקדש והצומות / הרב יהודה זולדן

האור מתוך החושך / הרב יהודה עמיחי

צפית לישועה / הרב גבריאל קדוש

הצופים לירושלים / הרב יהודה זולדן

בין שתי אגדות / הרב צבי שורץ


ט"ו באב
ט"ו באב / הרב שמואל דוד

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב / הרב יואל פרידמן

ט"ו באב / הרב יעקב אפשטיין


נושאים שונים (לפי סדר א' ב')

ארץ ישראל וקדושתה

עבר הירדן נחלה לישראל / הרב עזריאל אריאל

ארץ שבעת המינים / הרב צבי שורץ

חודשי השמן והדבש (ארץ המינים) / הרב צבי שורץ

בענייני אמונה וארץ ישראל / הרב שאול ישראלי

לערכיות החקלאות בישראל / הרב דורון ותקין

אהבת חינם לארץ / הרב דורון ותקין

חורבן ובניין משום קדושה בארץ ישראל / הרב צבי שורץ

להליכות ארץ ישראל / הרב יעקב אריאל


גאולת ישראל
הרוח שבחזון העצמות היבשות / הרב יעקב חייט


ביכורים
מצוות הביכורים / הרב יואל פרידמן

הביכורים - אחרית כראשית / הרב צבי שורץ


השעה והזמן
השמיעני את קולך / הרב ש"י וייצן

מקדושה למלכות / הרב דורון ותקין

ותשאני רוח / הרב ראובן נתנאל

קונטרס ובשביעית מלחמות / הרב אברהם יעקב שרייבר

הירא ורך הלבב / הרב יעקב אריאל

לאמץ לבבות לאמונת אמת / הרב אברהם אלקנה שפירא

על כנפי השכינה / הרב יגאל קמינצקי


חקלאות
החקלאות - ערך או פרנסה / הרב אלישע אבינר

קדושת החקלאות בא"י במשנתו של הראי"ה / הרב עזריאל אריאל

הרכבת תמך למדינת היהודים / הרב עזריאל אריאל

שתתן טעם טוב בפירות / הרב עזריאל אריאל

הקץ המגולה בתחיית החקלאות / הרב יואל פרידמן

פירות גלות ופירות גאולה / הרב גבריאל קדוש

והיה אמונת עתיך / הרב יואל פרידמן

מאמין בחי העולמים וזורע / הרב מ"מ שניאורסון מליובביץ'


כלאיים
האדם מול הבריאה (לטעם מצוות כלאיים) / הרב עזריאל אריאל


שמיטת כספים ומעשר עני
שמיטת כספים וצדק חברתי במשנת הראי"ה / הרב עזריאל אריאל

מעשר עני במקום מעשר שני / הרב דורון ותקין

שמיטת כספים - מבחן של אחווה / הרב צבי שורץ


שמיטה ויובל
בעוון שמיטה גלו ישראל / הרב עזריאל אריאל

בואו נצא לקראת שנה של שבת / הרב גבריאל קדוש

קדושת פירות שביעית במשנת הרב קוק / הרב יהודה הלוי עמיחי

משקל החסידות בהנהגת השמיטה / הרב עזריאל אריאל

אהבת הגיבורים / הרב גבריאל קדוש

מקץ שבע שנים / הרב גבריאל קדוש

במוצאי שביעית - הפילוג החורבן ובן דוד בא / הרב יהודה זולדן

הארץ לעולם עומדת / הרב דורון ותקין

טעמי שמיטה ויובל / הרב יהונתן שמחה בלס

התרבות הכלכלית של מדינת ישראל / הרב אליעזר אדלר

יובל גליונות / הרב דורון ותקין

במשוך היובל / הרב חנן פורת


תרומות ומעשרות

והריקותי לכם ברכה עד בלי די / הרב יואל פרידמן

להיות בריתי את הלוי / הרב עזריאל אריאל

צדקה בפירות תרומה / הרב גבריאל קדוש


שונות
אני בריה וחברי בריה / הרב יואל פרידמן

השיבה שופטינו כבראשונה / הרב דורון ותקין

לחנוכת משכנו החדש של מכון התורה והארץ / הרב יגאל קמינצקי

החרוב - עץ יהודי / הרב צבי שורץ

הסיבה למציאות החיידקים בעולם / הרב א. י. הכהן קוק

משיח לישראל / הרב א. י. הכהן קוקג. מאמרי חינוך והסברה

ארץ ישראל ומצוותיה

המצוות התלויות בארץ במערכת החינוך / הרב משה הרשטיק

תערוכה ופעילות לבת"ס היסודיים בנושא יישוב א"י / גדעון נאור

מצוות הארץ - חינוך לדרך ארץ / הרב צבי שורץ

אדמה - דוקודרמה סרט / הרב משה הרשטיק

תגובה על הסרט / מר אהוד טוקטלי

רגב נוסף באדמה / מר יצחק רקנטי


חלה

מצוות חלה לבנות ישראל / הרב משה הרשטיק


כשרות

חינוך לאכילת מוצרי מזון נקיים מחרקים / הרב משה הרשטיק

החרקים והאדם למגזר החילוני / גדעון נאור


תרומות ומעשרות

תרשים זרימה: מזון החייב בתרו"מ / הרב משה הרשטיק

לומדת תרומות ומעשרות / גדעון נאור


שונות

סיור בגן המצוות / הרב משה הרשטיק

תכניות המדרשה בבניין הקבע / גדעון נאור

שמן הזית במצוות התורה (פעילות לבתי ספר) / גדעון נאור

תהליך הבאת הביכורים / גדעון נאור

אבות האומה - ערכים בראי היהדות / גדעון נאור

כבוד האדם / גדעון נאור

עוד על כבוד האדם / הרב יעקב אפשטיין

מוזיאון התורה והארץ / גדעון נאור

מוזיאון התורה והארץ / הרב משה הרשטיק

לומדת מחשב לשנת השמיטה / גדעון נאורד. סקירות מדעיות
חרקים
החרקים בקמח ודרכי ההתמודדות איתם / טכנאי מזון יובל הדר

חרקים בירקות עלים ובירקות מוקפאים / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בירקות קפואים / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בירקות קפואים / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים במוצרי מזון / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים במוצרי מזון / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים במוצרי מזון / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים במוצרי מזון / מעבדת מכון התורה והארץ

סיכום שנתי - חרקים בקטניות ובכרוב, בירקות עלים ובפירות יבשים / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בירקות עלים / מעבדת מכון התורה והארץ

חומוס מעובד ונקוי חסה / מעבדת מכון התורה והארץ

איך לנקות כרוב מחרקים / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בפיצוחים ובשימורי ארטישוק / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בקופסאות של ירקות מעורבים ובתחתיות ובלבבות של ארטישוק / הרב שבתי נאומבורג

מאפיינים להימצאות חרקים בקטניות ובגרעינים / מעבדת מכון התורה והארץ

סימני נגיעות בקטניות ובגרעינים / מעבדת מכון התורה והארץ

בעיית החרקים בקטניות, סקירה מדעית / אגרונום יוסי שחר

חרקים בתבלינים / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בתבלינים / מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בפירות יבשים / מעבדת מכון התורה והארץ

תולעים בבעלי חיים / ד"ר ישי פנטנוביץ

צרעת התאנה / ד"ר אביחיל גרינברגר

רימת זבוב הפירות בפירות הדר / מאיר פרנקל

מערכת הפטריות / ד"ר אביחיל גרינברגר


כלאיים

כלאי אילן - סקירה הלכתית ומקצועית הרב י. פרידמן / מאיר פרנקל

כנה של אגס על אילן של אגס / מאיר פרנקל

הרכבה בירקות / ד"ר אביחיל גרינברגר

דלעת / ד"ר אביחיל גרינברגר

צמחים טרנסגניים וההלכה / ד"ר מעוז/פ' גולדשמידט


ערלה

בעיות ערלה וכלאיים בהדרים / אגרונום אסף אבטבי

נטיעה צפופה בהדרים והשפעתה על היבולים / פרופ' משה בר-יוסף

פתרון לבעיית הערלה במשתלות / אגרונום מרדכי שומרון

מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר / אגרונום מרדכי שומרון

התפוררות גוש השורשים והשפעתה על הישרדות הצמח / אגרונום מרדכי שומרון

תכונות הפלפל החריף / אגרונום מרדכי שומרון

נצרים וחוטרים בעצי פרי / אגרונום מרדכי שומרון

הפאסיפלורה - שעונית סגולה / מאיר פרנקל

סיכום סיור בשטחי גידול אסנה ופטל / מאיר פרנקל


שביעית

גידול ירקות עלים במצעים מנותקים / אגרונום מוטי שומרון

סיכום שנת השמיטה במצע מנותק / אגרונום מרדכי שומרון

סיכום מדעי בענייני שביעית / ד"ר אביחיל גרינברגר

סיכום ניסוי בגיזום אפרסק / מד' חקלאי, מאיר פרנקל

קניית פרחים בשמיטה / אגרונום יחיאל שטיינמץ


שונות

מיון ירקות לפי יייעוד / ד"ר אביחיל גרינברגר

שמן זית - אמיתי או לא? / מד' חקלאי, מאיר פרנקל

הפיטם של האתרוג / אגרונום מרדכי שומרון

השוואה בוטנית בין הערבה לאקליפטוס / אגרונום מרדכי שומרון

שיווק פרחים לייצוא / מר שמואל חדד

הזרעת בהמות / שמואל מאיר