מ ב ו א

פרק ראשון: ביטויים שנוצרו בהשפעת הסביבה

"השכם ודבר"
"הלוך וקראת"
"יושבת העמק"
פרק שני: תנאי המים והחקלאות

א. גשמי ענתות ותנאיה החקלאיים

תיאור הבצורת בפרק יד בירמיהו
בצורת במקורות נוספים בספר ירמיהו
רביבים
מקצה הארץ
תיאור הבצורת בספר עמוס

ב. ציורים מחיי החקלאות

"ילכו"
חטים וקוצים
קש עובר לרוח
מקור מים חיים

ג. מקורות המים במדבר

מעיינות במדבר
בורות המים
גבים
נחל אכזב
שפע מים לאויבים
הרוותי נפש עיפה
שטפונות

פרק שלישי: בעקבות הצאן ובנתיבות המדבר

ואני לא אצתי מרועה אחריך

א. רועים ועדריהם

שבטים נודדים
רועים - שודדים
חיות טרף
שחיטת כבשים מן העדר
העתודים
נבואות-נחמה

ב. נתיבות במדבר

תעייה וחיפושי דרך
שובבום
בכי תחנוני בני ישראל
שבילי עולם
התנפלות חיות טרף על הצאן
הציבי לך ציונים

ג. מראות במדבר

"ארץ לא זרועה"
פרק ל"א
רוחות קדים
ערוצי הנחלים במדבר
נחל פרת
ארץ מאפליה


תקציר: ניתוח סגנונו של ירמיהו והציורים שהוא מצייר מן הטבע והחי על פי תופעות טבע הקיימות באזור מגוריו ענתות.

מילות מפתח: בורות מים, גשם, חקלאות עתיקה, רועים, צאן, מדבר, רוחות קדים, נחל פרת.