תושב


הלכה
מאמרים בהלכה (עשרות מאמרים)
מבחר מתוך לוח דינים ומנהגים לשנת תשס"ד, היכל שלמה ירושלים
מצוות השם - מניין המצוות ומראי מקומות בספרות ההלכה / ברוך הלפרין
ההבדלים בין מניני המצוות של רס"ג / איתי אליצור
שולחן ערוך אורח חיים מעובד בידי צבי ויסמן
"החדש הזה לכם ראש חדשים" - כפתיחה לתרי"ג מצוות / צבי וינברגר
דפי עבודה, מבחנים ועוד בפורמט word

אתרי שו"ת
מורשת
אתר מוריה - שו"תים בנושאים שונים
שאל את הרב - באתר כיפה
מכון שלזינגר - שאילת שאלות בנושא רפואה והלכה

הוראת תושב"ע
תוכניות לימודים בתושב"ע ,דינים ותפילה
כולל מאמרים לדיון בתוכנית הלימודים הרצויה

הוראת התלמוד וההכנה לבגרות - מחקר שטח
התלמוד כהוויתו (ביקורת שיטת הלימוד האקדמית) / הרב יהודה פרומן
מבחנים, שאלות לעיון וללימוד
ספרי לימוד בתושב"ע - טקסט מלא של הספרים
מדריכים למורה להוראת ספרי הלימוד בתושב"ע
רשימת ספרי לימוד בתושב"ע וביבליוגרפיה מוארת
הוראת תלמוד לבנות / חוה פרנקל-גולדשמידט
מבוא לתורה שבעל-פה לפי תוכנית בית הספר הממלכתי - 3 מצגות מאת אהרל'ה פוקס
דפי עבודה, מבחנים ומערכי שיעור בפורמט word (מאות דפים)
מולטימדיה

משפט עברי
סקירות על נושאים משפטיים בזיקתם למקרא
חוות דעת משפטיות של המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים
מאמרים בתחום המשפט העברי

מאמרים ומחקרים
מאמרים בנושאים שונים בתושב"ע
לימוד נושאים בתורה שבעל פה
מחקרים בתושב"ע
אגדות חז"ל - ניתוח ספרותי
בתי כנסת

ספרות מקור
מדרש רבה למגילת שיר השירים - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ (4 פרקים)
מדרש רבה למגילת רות - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג (10 פרקים)
מדרש רבה למגילת איכה - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ (7 פרקים)
מדרש רבה למגילת קהלת - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ (13 פרקים)
מדרש רבה למגילת אסתר - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג (12 פרקים)
אתר "אוצר כתבי יד תלמודיים" - תצלומים של כתבי יד של המשנה והתלמוד,
כולל חיפוש נוח של המשנה או הדף הרצויים.

מסכת דרך ארץ זוטא ופרק השלום
אבות דרבי נתן, מהדורה מעוצבת / ההדיר: יהודה איזנברג (41 פרקים)
מסכת אבות
ספר המצוות לרמב"ם
הקדמה לפירוש המשנה / רבי משה בן מימון (11 פרקים)
מצוות השם - מניין המצוות ומראי מקומות בספרות ההלכה / מאת ברוך הלפרין
מאמר על דרשות חז"ל / רבי אברהם בן הרמב"ם
קיצור ספר חרדים / רבי אלעזר אזכרי
אורחות חיים לרא"ש
ספרי קבלה (מתוך אתר קבלה)
אתר "מכון ממרא" - טקסט מלא של ספרות המקור
משנה    בבלי    ירושלמי    תוספתא    משנה תורה לרמב"ם
בדף הבית אפשרות להורדת כל הטקסט למחשב האישי, ואפשרות חיפוש טקסט לפי מלה
טקסט מלא של מאות ספרים בתחומי היהדות - מתוך אתר "הלכה ברורה"