חווֹת דעת משפטיות

מאת: ד"ר מיכאל ויגודה
ראש תחום (משפט עברי)

תוכן המאמרים:

בתי דין וסדריהם
התובענה הייצוגית - לאור מקורות המשפט העברי
גביית חוב מתשמישי קדושה
הפקדת ערבון בהגשת ערעור
הארכת מעצר בווידאו-קונפרנס

דת ומדינה
מקומות קדושים - מערת הרמב"ן
שריפת גופות

הגנת הסביבה
ההצעה לתיקון החוק להגנת חיית הבר - לאור מקורות המשפט העברי
פיטום אווזים - עמדת המשפט העברי

זכויות חברתיות
עיקול כספי סיוע לדיור - לאור מקורות המשפט העברי
המקורות היהודיים וחקיקת העבודה
בקשה לסגירת מעון לאוטיסטים
הזכות לחינוך במשפט העברי
הזכות לעבודה וזכויות עובדים במשפט העברי

חוקתי ומנהלי
פרסום שמות תורמים לעמותות - לאור מקורות המשפט העברי
מכירת איברים - סמכות החקיקה וגבולותיה
הגנה על פרטיותו של נפטר
שלמות המשפחה כ"טעם הומניטרי" למניעת גירוש
הבטחה מנהלית


חיובים
שיווק בניין במקרקעי הזולת
שימוש בסודות מסחריים אליהם נחשף העובד
הצעת חוק הגנת הצרכן לעולים חדשים

משפחה וירושה
גיור במהלך דיון בבקשה להתרת נישואין
חיוב בדיקת אבהות
הבאת ראיות לשלילת אבהות
צוואת שכיב מרע
נישואין פרטיים
התחייבות שלא לשאת אישה פלונית ונישואין פרטיים
בירור חשדות לכשרות יוחסין בבתי הדין
אלמנה שהתעברה מגבר זר סמוך למות בעלה
ירושת זכות לקניית דירה בדיור הציבורי
סמכות שיפוט בעגונות שאין להן זיקה לישראל
בדיקת אבהות בעיבור סמוך לגירושין
שאלת הממזרות בנישואין אזרחיים
ירושה טכנולוגית

נזיקין
פיצויים לקרבנות עבירה
אחריות לסילוק מפגע בעץ שענפיו נוטים לשטח ציבורי
פיצוי בגין פגיעה בגופת המת
אחריות בנזיקין בגין רצח בנשק מופקד

עונשין
חקירות השב"כ - לאור מקורות המשפט העברי
הסגרתו לישראל של חשוד ברצח בחו"ל הצפוי לעונש מוות
הודיית נאשם

קניין
הקדש דתי כאישיות משפטית נפרדת
פירוק עמותה - גבייה מנכסי הקדש שבניהולה
שעבוד צף על נכסי יחיד

רפואה ומשפט
בדיקת שכרות בנפגעי תאונות דרכים
מכירת איברים
בדיקה גנטית של גופה בקבר אחים לצורך זיהוי

שונות

הצלת אדם הנחזה להיות חולה נפש חרף התנגדותו
מחשבת ישראל             תוכן תושב