נקודת אור / אורלי גולדקלנג (15 פיליטונים)
היועץ / מתוך האינטרנט
הצדיקים הטהורים / דוד כץ
לקנות מחשב חדש
המחשב והספר
שלוש מתמטיקות
עלייתו ונפילתו של מפעל הסרפים
מלון אכדיה
אילו היו קונים מכוניות כמו שקונים מחשבים...
סיפור הברומטר / א' קלנדרה
מורים/רות יקרים/רות / יהודה איזנברג
איך נהייתי מורה? / פרופ 'מאיר שוורץ
באג שנת אפס / תרגום :אברהם לורברבוים
התוכנה שלא תעשה דבר / ריצ'רד לופטין מיקומארקטוורלד
כיצד להתפלל בלי לצער אחרים / הרב שלמה אבינר
הלכות טרמפיסט / הרב שלמה אבינר
למורים באהבה / יוסי נינוה
הילד נחמד, אבל / אורי אורבך
שיח נכד וסבו / דוד מלמד
בעידן המחשב / איגרת לגמלאי משרד החינוך
תלמוד עזתי / אוריאל לבנון (קובץ word)
דואר אלקטרוני מבורא העולם / הרב יעקב לובין (קובץ word)