תוכן העניינים


הקדמה - מנחם בגין

פתח דבר

שער ראשון - במחתרת
שורשים
תל-אביב
אני מתוודע אל רעיונות האצ"ל
"פאריטה" ו"טייגל היל"

הצטרפותי לאצ"ל
פרשת האונייה "פאטריה"
הספינה "סטרומה"

פעולות ראשונות נגד השלטון הבריטי בארץ-ישראל
ההתקפה על מרכז הבולשת
תוכנית "הקיר"
ישעיהו קליימן-אביעם
החרמת אריגים

ה"סזון"
אשר על ה"גורן"
ההתאוששות מן הסזון
פיצוץ גשר הרכבת ביִיבנה
תנועת המרי העברי
שמואל קרושניבסקי

החרמת נשק ממחנה הצבא בראש-העין
ההתקפה על מחנה הצבא במגרשי התערוכה
ההתקפה על שדה התעופה הצבאי בלוד
הפציעה
עזרא רביע
ההתקפה על משטרת רמת-גן
ההחלמה מהפציעה
ד"ר וייזר

"השבת השחורה"
פיצוץ מלון המלך דוד
גרדומים
מוקשים בדרכים

ההגנה שבה ומתנכלת לאצ"ל (הסזון הקטן)

שער שני - ירושלים
הבריטים מעבירים את שאלת ארץ-ישראל לאו"ם
האצ"ל בירושלים מתכונן לבאות
הידרדרות המצב הביטחוני בירושלים
מכוניות תופת בירושלים
הבריחה מבית-הסוהר
לוי יצחק ברנדויין
הכישלון ב"נביא דניאל"

דיר-יאסין
עובדות ופרשניות
עדויות ערבים

טבח השיירה להר הצופים
בסיס עץ-חיים
ההסכם בין האצ"ל וההגנה
מבצע "קלשון"
המערכה על העיר העתיקה
איסר נתנזון
מבצע "שפיפון"
הפלמ"ח פורץ לעיר העתיקה

הלגיון הערבי תוקף את ירושלים
הקרב על בית-הספר לשוטרים

הקרב על רמת-רחל
הפוגה ראשונה
קרבות "עשרת הימים"
כיבוש מלחה

מבצע "קדם"
אחרית דבר
הרוזן ברנאדוט

שער שלישי - דיון וסיכום
חלוקתה של ירושלים בתש"ח

אתר האצ"ל