קהילות יהודיות בעולם


סקירות כלליות
מעמד האנוסים לאור ההלכה / ישראל תא שמע
היהודים בעולם לאחר השואה / משה פראגר
היהודים בברית המועצות ממלחמת העולם האחרונה עד ימינו / יעקב לישצינסקי

פרס אירן
אנוסי משהד בישראל / א.ח. אלחנני

תימן
מאורעות תרי"א בצנעא / יהודה רצהבי
פאות או סימנים או "זנאניר" / יוסף קאפח
כותבי ומעתיקי ספרים בתימן / הרב יוסף קאפח

הפלשים באתיופיה
הרב קוק זצ"ל ויהודי אתיופיה / מנחם ולדמן
עם הפלשים בכפריהם בחבש / משה בר יודא
"קול קורא" למען יהודי אתיופיה ("הפלאשים") הרב עזריאל הילדסהיימר / מנחם ולדמן
הפלשים / משה בר יודא
הפלשים / מרדכי וורמברנד
עם הפלשים בהרי גונדר / יעקב אבן-חן

עדת בני ישראל בהודו
היהודים בקוצ'ין / "המליץ" שנת תרנ"ו
בין יהודי בקוצ'ין / יוסף כרמל
עדת "בני ישראל" בהודו / פרופ' אריה טרטקובר
מעמד "בני ישראל" בישראל / י. ישי
יהודי קוצ'ין בישראל / י. אדלשטיין
כשרות עדת "בני ישראל" מהודו / הרב עובדי' הדאיא

צפון אפריקה
יהודי האי ג'רבה / הרב פרופ' לוי יצחק רבינוביץ
היהודים שוכני המערות בארץ לוב / הרב פריג'ה זוארץ
נדחי ישראל באפריקה ובסין / חיים שוורצבוים

אפגניסטן, כורדיסטן, פרס
יהודי אפגניסטן בשנות הארבעים / ד"ר א. בראואר
יהודי כורדיסתאן / ד"ר שמעון מרכוס
היהודים בפרס לפני ששים שנה / ע.צ מלמד

ברית המועצות
הקהילות שמאחורי מסך הברזל / ש. שחריה
היהודים בברית המועצות ממלחמת העולם האחרונה עד ימינו / יעקב לישצינסקי