לחץ על התמונה כדי לקבל אותה בהגדלה

ראובן ראם ודבורה (האלמנה) מדפוס וילנה בנין דפוס וילנה כניסה לדפוס

פועלים בדפוס שער תלמוד דפוס וילנה