לחץ על התמונה כדי לקבל אותה בהגדלה

הכשרה של החלוץ המזרחי בפוהולאנקה 1934 מחנה קיץ של השומר הדתי בפוספישק 1935 קבוצת ראובן של החלוץ המזרחי 1926