מברקו של המלך השוודי להוראטי, מיום 30.6.44


לאור הידיעות שהגיעו אלי על הצעדים החמורים באופן יוצא מן הכלל שממשלתך נוקטת לגבי האוכלוסייה היהודית בהונגריה, הנני לפנות באופן אישי לכבוד מעלתו ולבקשו בשם האנושיות להתערב לטובתם של אלה מבין האומללים שעוד אפשר להצילם. פנייתי זו מכוונת ללבך הטוב, מוכתבת על ידי רגש הידידות הוותיק שאני רוחש לארצך, ומשאלתי הכנה היא שהונגריה תוסיף לשמור על שמה הטוב במשפחת העמים.