תוכן

בודפשט ויהודיה
מונקאטש - תולדות העיר
השקפת הרב יששכר טייכטאל על הציונות - יהודה פרידלנדר
גזירת השחיטה

העלייה לארץ
הספר הלבן הבריטי המצמצם ושולל עליה לארץ - 17.5.39
צ'מברליין מודיע שאין פתרון לבעיית הפליטים היהודים - 10.11.38
איסור כניסה לארץ מהארצות הכבושות בידי הנאצים - 3.10.39
הפסקת העליה בגלל עליה בלתי חוקית - 12.7.39
מדיניות ההצלה של המוסדות הרשמיים - בן הכט
העליה הבלתי לגאלית - פרופ' יהודה לפידות

פלוגות העבודה
התעללות ביהודי פלוגות העבודה - דנציג
עבודה במסגרת פלוגות העבודה - דנציג
יום בחיי אנשי פלוגות העבודה - דנציג
פסח בפלוגות עבודה
חפירת ביצורים בשרות העבודה
יהודים מפלוגות העבודה של ההונגרים בשבי הסובייטי - דוד הוליץ
שירות העבודה בהונגריה 1939-1944 - דוד הוליץ (עבודת מ.א בקובץ word)

השתלטות הנאצים על הונגריה
אזהרת רוזוולט בעניין יהודי הונגריה - 24.3.44
אזהרת אידן בעניין יהודי הונגריה - 31.3.44
עיתון היהודים ההונגרים - 23.3.44
עיתון היהודים ההונגרים - 6.4.44
עיתון היהודים ההונגרים - 13.4.44
עיתון של היהודים בהונגריה - 27.7.44

הגטאות וגירוש היהודים
מברקו של מלך שוודיה להוראטי - 30.6.44
ישיבה במטה המשטרה במונקאטש בעניין גירוש היהודים - מאי 44
מסמך על ריכוז היהודים בגטאות
שיטת הגירוש והדיווח - 4.44
ממשלת הונגריה מחרימה את אופניה של אווה
כרוז המופנה לנוצרים ההונגרים ומתאר את הגירוש - יולי 44
קריאה של אסיפת מחאה יהודית בניו יורק - 31.7.44
יומן הגירוש של רחל מהעיר סאבאד
יומן הגטו של אווה
נער מתנדב לעבודה בגרמניה
עדות ראשונה על אושוויץ - 1944
הסתרת האמת על אושוויץ
יהודי הונגריה מגיעים לאושוויץ - מזיכרונות אסירה באושוויץ
נשים יהודיות מהונגריה באושוויץ-בירקנאו ב- 1944 - לאה לנגלבן

דרשת הרבי מבלז והפולמוס סביבה
הרבנית מסטרופקוב
גזרות פולין ומנוחה ושלווה ליהודי הונגריה בדרשה חסידית בלזאית - פייקאז'
על דרשה חסידית בלזאית - תשובה למאמרו של פייקאז' - אורטנר
הקטעים החסרים בדרשת הרבי מבלז
הערות אחדות על הצלת הרבי מבעלז
שני מנהיגים - שתי אמות מידה
מודעה על דרשת הרבי מבלז

השמדה
צו לפינוי יהודי בודפסט לגטו - 11.44
צעדת המוות - 10.11.44

הצלה
התנצרות כדרך הצלה
התנצרות כדרך הצלה - יומנה של אווה
תעודות חסות תמורת המרת דת
אישיותה ושיריה של חנה סנש
משפט הדיבה של חנה סנש
וייסמנדל על שליחות ברנד
קצין יהודי רוסי מגיע לבודפשט
מפעל ההצלה בבודפשט - משה קראוס
המשרד הארץ ישראלי בבודפסט 43-45 - אילה נדיבי (עבודת דוקטורט)
המשרד הארץ ישראלי בבודפסט 43-44 - אילה נדיבי (עבודת מ.א.)
הפצת דו"ח אושוויץ ודו"ח שואת יהודי הונגריה והשפעותיה

משפט קסטנר
פסק דין במשפט קסטנר - השופט אגרנט
פסק דין במשפט קסטנר - השופט חשין
פסק דין במשפט קסטנר - השופט זילברג
פסק דין במשפט קסטנר - השופט אולשן
פסק דין במשפט קסטנר - השופט גויטיין
קטעים מנאום הסיכום של תמיר
מתוך וידויי איכמן
חוקרו של בכר מעיד על הצלתו בידי קסטנר
קסטנר מעיד לטובת נאצים נוספים
מעדותו של ורבה
רות לין: הבריחה מאושוויץ - מדוע לא סיפרו לנו על כך (על ורבה)
הציל נפשות מהשטן - מאמר של מיכאל ברונשטיין
רשימת ניצולי קסטנר
"קסטנר העניק לי את השקט", אמר אייכמן - מאמר של עדו העצני
עדויות של ניצולים