תוכן

לוח תאריכים

 תולדות יהודי הונגריה
מספר היהודים בהונגריה
יהודי הונגריה עד מלחמת העולם הראשונה
מבנה הקהילה בין שתי מלחמות עולם
האנטישמיות וחוקים אנטי יהודיים

הקהילה היהודית בבודפשט
היהודים עד המאה ה- 14
קהילות בודה, או-בודה ו-פשט
התארגנות קהילה חרדית בבודפסט
אנטישמיות, הכיבוש הנאצי

הונגריה עד הכיבוש הנאצי 1944) ץרמב 19 דע 1941 ינוי)
מצב היהודים בתחילת המלחמה
מצוד וטבח יהודים 'זרים'
שרות העבודה

הציונות הדתית בין שתי מלחמות עולם

פלוגות העבודה
רקע החוק
תנאי השרות בשנים 39-40
השרות משנת 1941
השרות באוקראינה
הרצח בכפר דורושיץ
השירות ביוגוסלביה
בתקופת הכיבוש הגרמני
בתקופת צלב החץ

בתקופת הכיבוש הנאצי (19 במרץ עד 15 באוקטובר 1944)
הפגישה עם הס"ס
מועצת היהודים מצייתת לנאצים
יחסו של העם ההונגרי לגירוש היהודים
תכנון הגירוש על ידי הנאצים
גירוש היהודים מערי השדה
יהודי בודפסט

 תקופת שלטון
הטרור של אנשי צלב החץ
אייכמן חוזר לבודפסט
הגטו הבינלאומי והגטו הגדול
השחרור

הגירוש מערי השדה
הכנות לגירוש
הריכוז בגטאות
הגירוש לאושוויץ

קסטנר
תולדות חייו ואישיותו
"רכבת קסטנר" (או: "רכבת ברגן בלזן")
עמדות השופטים ביחס לקסטנר
ויכוח מחודש: שנת תשס"ג - 2002
דיון על מעשיו ואישיותו

הצנחנים
לוח המאורעות
מי הסגיר את הצנחנים לנאצים?
עמדת השופטים אגרנט ובנימין הלוי

חנה סנש
גב' סנש על פגישתה עם חנה
ניסיונות להיפגש עם קסטנר
פגישה עם קסטנר בירושלים
עמדת השופטים
דיון

שליחותו של יואל ברנד
הצעת אייכמן: סחורה תמורת דם
יציאה לתורכיה
מי היה מעוניין במעצר ברנד?
מדוע שלחו הגרמנים את יואל ברנד?
מדוע כשלה השליחות?
איך ניצלו יהודי בודפסט?
השופט הלוי על שליחות ברנד
דיון

ראול ולנברג
הוצאת דרכונים שוודיים
תקופת המשא ומתן
תקופת שלטון צלב החץ
דצמבר 1944
המצור על בודפסט
הצלת יהודי בודפסט
העלמו של ולנברג

הרבי מבלז

שיטות הצלה והצלחתן
השיטה הגרמנית: קסטנר
השיטה ההונגרית: קומוי
השיטה הבינלאומית: קראוס
הוותיקן
זיוף תעודות
התנגדות
סיכום

ביבליוגרפיה

אנשים שהוזכרו באתר