הר השוואבים בבודה, מקום מפקדת ה-ס.ס.


לתמונה הבאה          חזרה לתמונות