יהודי הונגריה מגיעים לאושוויץ

מתוך: WE HAVE NOT FORGOTTEN, warshaw 1960

לתמונה הבאה          חזרה לתמונות