מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 24

לתוכן הגיליון

אב- אלול תשנ"ח

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

האבכה בחודש החמישי                                                                                                              הרב גבריאל קדוש

 

הגות

 

גאולת הארץ, המקדש והצומות                                                                                                       הרב יהודה זולדן

 

מאמרים הלכתיים

 

טיולי שורשים לחוץ לארץ                                                                                                        הרב יהודה הלוי עמיחי

 

ייחוס הכוהנים                                                                                                                           הרב יעקב אפשטיין 

 

תערובת נטע רבעי                                                                                                                         הרב יואל פרידמן

 

זריעה פוליטית                                                                                                                           הרב עזריאל אריאל

 

כלאיים בדלעת                                                                                                                            הרב אהוד אחיטוב

 

סקירה מדעית

 

דלעת                                                                                                                                    ד"ר אביחיל גרינברגר 

 

תגובות

 

גביית תשלום עבור תרומה                                                                                                     הרב יהודה הלוי עמיחי

 

חינוך

 

כבוד האדם                                                                                                                                             גדעון נאור

 

כשרות

 

קופסאות של ירקות מעורבים, תחתיות ארטישוק

ולבבות ארטישוק                                                                       הרב שבתאי נאומבורג (מעבדת מכון התורה והארץ) 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרב יהודה זולדן                                                                                                       ראש הכולל ישיבת נווה דקלים

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                      רב היישוב עטרת

 

הרב יהודה עמיחי, הרב יעקב אפשטיין,

הרב יואל פרידמן, הרב גבריאל קדוש,

הרב אהוד אחיטוב, הרב שבתי נאומבורג,

ד"ר אביחיל גרינברגר, גדעון נאור                                                                                             מכון התורה והארץ