מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 49  

תמוז-אב תשס"ב

תוכן הגיליון

 

מאמר מערכת

לקראת שנה חדשה                                           הרב דורון ותקין

 

הגות

אמת ודמיון בחשבון ימי הדין                                הרב דורון ותקין

 

מאמרים

סכך מצמח שגדל במרפסת                                הרב יואל פרידמן

החוזר מעורכי המלחמה

וחנוכת בית בארץ ישראל                                    הרב יאיר גנז

 

תשובות קצרות

הפרשת תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות         הרב אהוד אחיטוב

מעקה לגינה                                                      הרב יעקב אפשטיין

הפרשת טבל הבלוע בכלים                                 הרב יהודה הלוי עמיחי

בשולי עכו"ם בתפוחי אדמה לבורקס                    הרב יהודה הלוי עמיחי

 

תגובות

גדר חיה בין חצרות (המשך)                               הרב יעקב אפשטיין

גדר חיה בין חצרות (תגובה)                               הרב יואל פרידמן

 

 

 

רשימת המשתתפים

 

הרב אהוד אחיטוב                                 מכון התורה והארץ

הרב יעקב אפשטיין                                מכון התורה והארץ

הרב יאיר גנז                                         ראש אולפנת נווה-דקלים

הרב דורון ותקין                                      מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי                            חבר ביה"ד לממונות קריית-ארבע

                                                            מכון התורה והארץ

הרב יואל פרידמן                                    מכון התורה והארץ