'דע את עמך'
סקירה על הפזורה היהודית בעולם - תשכ"ב 1962

מנחם הכהן

- ה מ ש ך -


אמריקה

אקוודור
כיום נמצאים באקוודור כ- 1400 יהודים. כמחצית ממספר היהודים שלפני 10 שנים. והאחרים היגרו, רובם לארה"ב).

הישובים היהודיים הגדולים הם:
בקויטו (1000)
ובגואיקיל (400).

באקוודור אין ארגון יהודי כללי ארצי. אבל קיים ארגון יהודי בקויטו, כמובן, הסתדרות ציונית. אין בתי-ספר יהודיים באקוודור. אין בתי כנסת ולא רב. תפילות נערכות בבתים פרטיים. יש פרסום יהודי יחיד - דו-שבועון בגרמנית ובספרדית.

ארובה
אוכלוסיית היהודים שם מונה כ- 125 נפש. אין להם ייצוג פוליטי, אבל קיים "ועד יהודי של ארובה" באורנג'סטד. אין אמצעי חינוך יהודי לילדים, מלבד לימודי דת הנערכים ביום ראשון ע"י מזכיר הקהילה.

אורוגואי
האוכלוסייה היהודית מונה 50.000, רובם גרים במונטבידאו; האחרים גרים בפאיסנדו. לאחר מלחמת העולם השניה קטנה מאד ההגירה לארץ זו.

ב- 1956 הופיעו במונטבידאו כרזות אנטי-שמיות. הוועד המרכזי נקט בפעולות מתאימות עד שנעלמו. עיתון נאצי ואנטי-שמי שהופיע ב- 1954 נסגר ע"י השלטונות ועורכו נאסר. ב- 1956 שוב יצא לאור עיתון כזה. גם עורכו נאסר.


הוועד המרכזי נקט בפעולות כדי למנוע תופעות אנטי-שמיות ומינה נציגות מיוחדת לטפל בעניין זה, ע"י השתדלות להשיג חוקים מתאימים נגד אפליה יהודית, וע"י הסברה. נרחבת בציבור על היהדות.


המועצה הציונית העליונה מייצגת את כל הזרמים הציוניים. מלבדה אין ארגונים יהודיים פוליטיים בעלי חשיבות כלשהי, מלבד הבונדיסטים והקומוניסטים.

מועצת הקהילה המזרח-אירופית במונטבידאו דואגת למימון פעולות תרבות ולהחזקת 8 בתי-ספר. הקהילות של היהודים הספרדים ויוצאי-גרמניה - מקיימות כל אחת בית-ספר. בס"ה כ- 1550 תלמידים מבקרים ב- 10 בתי-ספר יהודיים מסוגים שונים.

כמחצית מכלל הילדים יוצאי מזרח אירופה מקבלים חינוך יהודי. יש גם ישיבה ובה כ- 110 תלמידים. קיימים 24 בתי כנסת. 5 רבנים אשכנזים (אין רב לקהילה הספרדית).

העיתונות היהודית מיוצגת ע"י:
3 עתונים יומיים באידיש,
2 שבועונים (אחד בגרמנית ואחד באידיש),
וכתבי-עת אחרים.

ארגנטינה
כיום מעריכים את האוכלוסייה היהודית בארגנטינה ב- 450.000 נפש רובם אשכנזים. הספרדים מונים כ- 40.000 יהודים, הדוברים ערבית, וכ- 15.000 דוברי ספרדית. הריכוזים היהודיים הגדולים נמצאים:
בבואנוס-איירס (כ- 280.000),
ברוזריו (15.000),
קורדובה (8000)
וסנטה פה (4000).

מאז מלחמת העולם השניה הוגבלה ההגירה לארץ זו. הגוף הפוליטי של יהדות ארגנטינה הוא ה- Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentinas הידוע בראשי התיבות DAIA.

נוסד ב- 1935 ומורכב מנציגי כל הארגונים היהודיים הקיימים (מלבד הנוטים לקומוניזם). בבואנוס-איירס, הנציגות של היהדות המקומית - "הקהילה", המונה כ- 45.000, מטפלת בענייני חברה ותרבות, אבל מורכבת רק מאשכנזים. כל הריכוזים היהודיים, כולל בואנוס-איירס מסונפים ל"וועד הקהילות", שנוסד לפני שנים אחדות (חברות בו כ- 100 קהילות).

בארגנטינה יש הסתדרות ציונית מאורגנת ופעילה.

בזמן מלחמת העולם השניה ומיד לאחריה הייתה נפוצה האנטי-שמיות בעיתונות, הפגנות והתקפות אנטי-יהודיות אירעו לעתים קרובות; הוטלו קנסות ובוצעו מאסרים. מאז 1941 נאסרה שפת האידיש ושפות זרות אחרות, בכנסים ציבוריים, מלבד ברשיון מיוחד. ב- 1943 נאסר להוציא עיתונים בשפת האידיש. ב- 1944 אילצו את כל התלמידים ללמוד את לימודי הדת הקתולית.

ב- 1948 הוטב המצב, כשהסטטוס של מהגרים בלתי חוקיים הוכרו כחוקיים. אבל תומכי מפלגתו של חואן פירון המשיכו בתעמולה אנטי-שמית. בארגנטינה חיים נאצים רבים שמצאו בה מקלט לאחר מלחמת העולם השנייה ואף אדולף אייכמן רב השטנים מצא בה מקלט עד שהועמד לדין במדינת ישראל. עם הדחת פירון בספטמבר 1955 שופר המצב ויהודים רבים שפוטרו ממשרותיהם באוניברסיטאות ובבתי ספר אחרים הוחזרו למשרותיהם.


בבואנוס-איירס נושאת הקהילה היהודית בהוצאות של 56 בתי ספר יסודיים, בהם לומדים כ- 10.000 תלמידים, בפיקוח "ועד החינוך".

כ- 40% מהילדים היהודים לומדים בבתי ספר יהודיים בבואנוס-איירס.

יש 14 בתי ספר יהודיים בפרברי בואנוס-איירס בהם לומדים כ- 1500 תלמידים,
ובסביבותיה - כ- 4000 תלמידים.
כ- 1500 ילדים לומדים בבתי ספר יסודיים המוחזקים ע"י הקהילות הספרדיות.
יש בי"ס תיכון אחד,
סמינר למורים,
ובי"ס לגננות ולאחיות.
יש שם גם "מכון"
ו"מדרש עברי" - ללימודים גבוהים.

לכל קהילה יהודית יש לפחות ביכ"נ אחד, אבל בעיירות אין רבנים, ובקהילות הקטנות אין אף מוהלים ושוחטים.

העיתונות היהודית נרחבת למדי. היא כוללת:
שני עיתונים יומיים
ו- 12 כתבי-עת אחרים באידיש,
10 פרסומים בספרדית,
5 באידיש וספרדית,
אחד בגרמנית, בעברית ובהונגרית.
(על יהדות אמריקה הלטינית ראה מאמרו של מ. קיטרון בעמודים 95-86).

ארה"ב
האוכלוסייה היהודית בארה"ב כיום נאמדת ב- 5,200,000. נפש.

הריכוזים היהודיים הגדולים הם:
בניו-יורק (כ- 2 מיליון),
לוס-אנג'לס (400.000),
פילדלפיה (330.000),
שיקאגו (280.000),
בוסטון (150.000),
קליבלנד (88.000),
בלטימור (80.000),
דטרויט (75.000),
מיאמי (75.000),
סט. לואיס (57.000),
סאן-פרנציסקו (55.000)
וניוארק (40.000).

בשנים שבין 1885 ל- 1925 הייתה ארה"ב מקור המשיכה העיקרי להגירה יהודית. לאחר מלחמת העולם השניה היגרו לארה"ב כ- 150.000 יהודים. ליהדות ארה"ב אין גוף מייצג מרכזי כללי-ארצי. אך קיימים כמה ארגונים גדולים וחשובים. הודות למספרם הרב ולריכוזם בערים הגדולות נטלו היהודים חלק חשוב בחיים הפוליטיים של הארץ.

ארגונים אנטישמיים ופרסומיהם פחתו מאז מלחמת העולם, אך עדיין קיימים. עדיין קיימת גם אפליה אנטי יהודית מבחינה חברתית ובשטח הכלכלה.


הגוף המתאם בשדה החינוך היהודי הוא "הארגון האמריקני לחינוך יהודי".

בארה"ב יש כיום 3,367 בתי ספר יהודיים, הכוללים:
בתי ספר ליום ראשון,
ובתי ספר של אחה"צ.
בס"ה לומדים כ- 553.000 תלמידים בגיל ביה"ס היסודי והתיכון.

למעלה מ- 47 אחוז מכלל התלמידים מבקרים בבתי ספר של אחה"צ (מספר ימים בשבוע, למעלה מ- 45 אחוז בבתי ספר של יום ראשון
וכ- 8 אחוזים בישיבות קטנות.
בבתי ספר בשפת האידיש לומדים למעלה מ- 7000 תלמידים.
יש כמה בתי ספר גבוהים.

בניו-יורק יש כ- 675 בתי ספר יהודיים מכל הסוגים ומספר התלמידים בהם כ- 142,000.
כמו כן קיימים:
10 סמינרים למורים,
סמינרים לרבנים ל- 3 הפלגים (אורתודוכסים, קונסרבטיבים ורפורמים).

מועצת בתי הכנסת מייצגת את כל 3 הפלגים. אך מלבדם יש לכל אחד ארגון בתי כנסת משלו. לאורתודוכסים למעלה מ- 700 קהילות.
לקונסרבטיבים 640 קהילות
ולרפורמים - 500 קהילות.

העיתונות היהודית כוללת 3 סוכנויות של ידיעות -
3 עיתונים יומיים באידיש,
56 שבועונים,
13 דו-שבועונים,
46 ירחונים,
16 דו-ירחונים,
29 רבעונים,
12 שנתיים,
ו- 25 פרסומים אחרים (באנגלית, אידיש ועברית).
(על יהדות ארצות הברית ראה מאמרו של ד"ר אפרים שמואלי בעמודים 55-46).

ברבדוס
בברבדוס חיים כ- 100 יהודים, רובם באו לשם אחר 1933. יש שם ועד יהודי וסניף של ויצ"ו כן קיימים קורסים ללימוד עברית לילדים.

בוליביה
מספר היהודים בבוליביה כיום כ- 4000 (90 אחוז אשכנזים ו- 10 אחוזים ספרדים). ב- 1939 היו שם כ- 8000 נפש.
הריכוזים היהודים הגדולים הם:
בלה-פז (3000),
קוצ'במבה (700),
ואורורו.
היהודים מיוצגים ע"י ה"וועידה המרכזית של יהודי בוליביה".

בעת מלחמת העולם השניה הייתה בוליביה עדה לתעמולה אנטישמית נרחבת; ב- 1942 קיבל הקונגרס הבוליבי החלטה נגד הגירה לארץ של כושים, מונגולים ויהודים. אלו גרמו ליציאה של יהודים רבים מבוליביה. לאחר המלחמה לא הייתה הגירה של יהודים לארץ זו.

בבוליביה שני בתי ספר יהודיים, האחד - יומי, בו בי"ס יסודי, כיתות המשך וגן ילדים, שפת ההוראה היא ספרדית, אבל שפת הדיבור עברית ואידיש. בלה-פז - 400 תלמידים. בקוצ'במבה 60 תלמידים. בלה-פז יש תיאטרון יהודי. בלה-פז ובקוצ'במבה יש בתי כנסת. ומופיע דו-שבועון יהודי (בגרמנית).

ברזיל
כיום נמצאים בברזיל כ- 130.000 יהודים - (כ- 88 אחוז מהם אשכנזים).
הישובים הגדולים הם:
בסאופאולו (כ- 50.000),
בריו דה ז'נירו (קרוב ל- 20.000).

קיימים בתי ספר יהודיים בריו-דה-ז'נרו, בסאופאולו, פורטה-אלגרה, רסיפה, קוריטיבה, בלאוהואריזונטה ובשש או שבע קהילות יותר קטנות. כולם בתי ספר יומיים.

בריו-דה-ז'נרו יש:
10 בתי ספר יסודיים,
4 תיכוניים, בי"ס מקצועי,
ו- 3 גנים (בסה"כ כ- 22000 תלמידים).

בסאו-פאולו -
11 בתי"ס יסודיים
ו- 3 בתי"ס תיכוניים, (2800 תלמידים ס"ה).
לכל הקהילות האחרות ביחד יש 5 בתי ספר, ושני סמינרים למורים.

בברזיל 10 קהילות גדולות ומספר קהילות קטנות 5 קהילות הן של ספרדים.

העיתונות היהודית כוללת:
5 שבועונים (2 באידיש, 2 בפורטוגזית, 1 בגרמנית-פורטוגזית).
2 חצאי שבועונים (באידיש),
2 דו-שבועונים,
1 בפורטוגזית,
1 בפורטוגזית-אידיש,
2 ירחונים (בפורטוגזית).

גוואטמלה
כ- 800 יהודים מונה הקהילה היהודית בגואטמלה. הישוב היהודי הגדול ביותר הוא בעיר גואטמלה (שם נמצאים 90 אחוז מהיהודים). יש שם הסתדרות ציונית, סניף ויצ"ו וקלוב לספורט.

ב- 1949 היו מספר הפגנות אנטי-יהודיות.
היו גם קשיי התאזרחות למהגרים וקשיים בעסקים כלכליים. כיום קשיים אלה פחתו.

אין בתי ספר יהודיים מלבד ה- Colegio Guatemalica Israelita בו 56 מהם גם לא יהודיים. שפת הלימוד היא ספרדית.

יש ביכ"נ ספרדי יחיד. אין רב.

גויאנה הבריטית
שם יש רק 130 יהודים. אין להם שום ארגון.

ג'מאיקה
בארץ זו ישוב יהודי ותיק (כ- 300 שנה), המונה כיום כ- 1400 יהודים. רובם אשכנזים. הישוב הגדול בקינגסטון.

הישוב שם הולך ופוחת, אין הגירה לשם, וחלק מהיהודים יוצאים. אין גוף מייצג בג'מאיקה. יש בי"ס דתי עם 80 תלמידים. קהילה אחת ורב. יש שם ארגון ויצ"ו.

הוואי
בהוואי כ- 250 משפחות יהודיות, רובן אמריקניות. הישוב הגדול ביותר הוא בהונו-לולו. אין ארגון יהודי.

יש בי"ס יהודי אחד עם כ- 30 תלמידים. ביכ"נ אחד עם רב בהונו-לולו.

האיטי
בערך כ- 100 יהודים חיים בהאיטי. לא קיימים במדינה זו ארגון יהודי, ואמצעי חינוך יהודיים.

הונדוראס
בהונדוראס כ- 80 יהודים. הישוב הגדול באגוסגלפה. הגוף המייצג הוא הוועד היהודי של היהודים בהונדוראס. אין אמצעי חינוך יהודיים.

הרפובליקה הדומיניקנית
מספר היהודים ברפובליקה הדומיניקנית הוא כ- 400. לאחר מלחמת העולם השניה עשו תכנית ליישב שם כמה מאות יהודים נוספים, מהם נשארו רק כ- 200.

הישובים היהודיים הם: בסיודאד טרוחילו,
סן דומינגו (כ- 200)
וסוסוא - (220).

קיים ועד מרכזי של יהודי הרפובליקה הדומיניקנית. קיים גם בי"ס יהודי יומי בסוסוא, שתי קהילות עם בתי כנסת ורב.

איי וירג'יניה
באיי וירג'יניה נמצאים כ- 60 יהודים (ספרדים ואשכנזים). רובם גרים בסט. תומס. יש שם ביכ"נ אחד ורב, שהוא גם החזן והמוהל. יש בי"ס של שבת - בו מבקרים כ- 20 ילדים.

ונצואלה
הקהילה היהודית בונצואלה שהיא אחת הקהילות העתיקות באמריקה הלטינית מונה בין 5000 ל- 6000 נפש. (כ- 60 אחוז מהם אשכנזים).

המרכזים היהודיים הגדולים הם:
בקאראקס - 4000,
מרקאיבו - 700,
ולנסיה - 200,
מאראקאי - 150.

אין ארגון כללי ארצי, אך יש "התאחדות יהודית" של הקהילה האשכנזית, ולספרדים - "ארגון יהודי ונצואלה", בקאראקס.

בבירה - קאראקס - יש הסתדרות ציונית. בי"ס יומי ובו 700 תלמידים, ביה"ס מוחזק ע"י "התאחדות היהודית". כן קיים בי"ס קטן וגן ילדים (כ- 100 ילדים) ובי"ס עברי עם כ- 60 תלמידים במאראקאי. יש בתי-כנסת אחדים, ורב אחד.

העיתונות היהודית כוללת 2 שבועונים (בספרדית).

טרינידד
נמצאים שם כ- 180 יהודים (אשכנזים וספרדים). המיוצגים ע"י "המועצה של הארגונים היהודיים" בפורט-אוף-ספיין. שם נמצא גם הישוב היהודי הגדול (150 נפש).

לטרינידד - הסתדרות ציונית מאוחדת, וסניף של ויצ"ו.

אין חינוך יהודי. יש ביכ"נ אחד.

מקסיקו
במדינה זו חיים כ- 26,500 יהודים כיום. (15,000 אשכנזים). כשליש מהם הגיע לשם אחר 1940.

הקהילות הגדולות:
במקסיקו סיטי - (90 אחוז מכלל היהודים).
מונטריי - (500),
וגואדלג'רה (350).

במקסיקו יש:
6 בתי ספר יומיים,
גן ילדים,
בתי ספר יסודיים,
בתי ספר תיכוניים
ובי"ס גבוה.

כ- 3800 תלמידים. רובם בבתי ספר חילוניים, וחלק בבתי ספר דתיים. קיימים גם בתי ספר משלימים שבהם כ- 400 תלמידים. ל"קהילה" יש "ועד חינוך".

החיים הקהילתיים מתרכזים ב- 7 קהילות שלהם 13 בתי כנסת, ו- 9 רבנים.

העיתונות היהודית כוללת -
9 עיתונים באידיש (אחד פעמיים בשבוע והאחרים 3 פעמים בשבוע).
שבועון אחד באידיש וספרדית.
שבועון בספרדית.
שני דו-שבועונים באידיש.
ו- 5 פרסומים נוספים (2 בספרדית ו- 3 באידיש).

ניקארגואה
מספר היהודים שם - 200 בערך. רובם הגיעו לשם לאחר 1933. כולם חיים במאנאגואה. הם מיוצגים ע"י ההתאחדות היהודית במאנאגואה, יש שם הסתדרות ציונית וסניף ויצ"ו.

סורינאם
כ- 500 יהודים נמצאים במקום זה, "הועד המרכזי לענייני היהודים" שהיה קיים במשך זמן מה, פוזר. יהודים אחדים נטלו חלק חשוב בחיים הפוליטיים. האחד מהם - חבר האסיפה המחוקקת.

יש בי"ס יהודי אחד עם מספר קטן של תלמידים. יש שתי קהילות (אחת של ספרדים ואחת של אשכנזים), בתי כנסת וחזן. מופיע ירחון יהודי אחד - בהולנדית.

סלוודור
שם מונה האוכלוסייה היהודית רק 250 יהודים. רובם אשכנזים. כולם גרים בסאן-סלוודור. אין ארגון מייצג. קיימת קהילה אחת בסאן-סלוודור עם רב. יש הסתדרות ציונית וסניף של ויצ"ו. לא הייתה הגירה יהודית לשם שנים רבות. יש בי"ס יהודי מנוהל ע"י הרב.

פורטו ריקו
במקום זה נמצאות כ- 250 משפחות יהודיות. לפני מלחמת העולם השניה היו שם רק כ- 20 משפחות. הבאים רובם אנשי עסקים מארה"ב. הישוב הגדול בסאן-חואן. אין ארגון יהודי - מלבד "הדסה". יש מרכז קהילתי יהודי. ביכ"נ אחד ורב ובי"ס של יום ראשון.

פנמה
האוכלוסייה היהודית מונה כ- 2000 נפש. למעלה ממחציתם ספרדים. הישובים הגדולים הם: בעיר פנמה (1500).
ובקולון - (500).

אין גוף מייצג מרכזי. יש בי"ס יהודי אחד עם 300 תלמידים (לא כולם יהודיים). יש 3 קהילות בפנמה. עם שני בתי כנסת מועדון אחד, ורב אחד.

פרגוואי
הישוב היהודי מונה כ- 1500 נפש. רובם אשכנזים. כמחצית ממספר זה היגרו לשם בין 1933 ל- 1943, וכמספר הזה - ב- 1947. כ- 400 יהודים עזבו את פרגוואי לאחר 1940. לאחרונה לא הייתה הגירת יהודים לארץ זו.

הישוב הגדול הוא: באסוניסיון (1000).

הארגון המרכזי של היהודים הוא "מועצת פרגוואי". היו כמה קבוצות ציוניות קטנות שהתאחדו ב- 1955 להסתדרות הציונית. יש בי"ס יהודי אחד. 3 בתי כנסת. אין שם רב.

פרו
נמצאים בפרו כ- 4000 יהודים. רובם אשכנזים. יש 3 קהילות נפרדות (של יהודי מזרח אירופה, יוצאי גרמניה וספרדים). הם מאוחדים ע"י איחוד הקהילות בפרו, שהוא הגוף המייצג הרשמי של יהודי פרו.

הישוב הגדול ביותר בלימה (למעשה גרים שם כל היהודים). לאחרונה לא הייתה הגירת יהודים לפרו. יש שם פדרציה ציונית המאגדת את כל התנועות הציוניות.

עד תחילת שנות ה- 40 הייתה שם תעמולה אנטישמית, שכללה גם פרסומים אנטי-שמיים. כיום נעלמו כולם.


יש בי"ס יהודי יומי בלימה עם כ- 600 תלמידים. יש שני רבנים. בפרו יו"ל כתב-עת אחד וירחון אחד - שניהם בספרדית.

צ'ילי
בצ'ילי כ- 30.000 יהודים (90 אחוז מהם אשכנזים). מהם כ- 15.000 הגיעו בין 46-1934, לאחר מכן הגיעו בכל שנה כ- 200 יהודים בשנים האחרונות פסקה כמעט הגירת יהודים לשם, מלבד בשנת 1957 שאז הגיעו פליטים מהונגריה. היישוב היהודי הגדול ביותר הוא:
בסנטיאגו - (למעלה מ- 20.000)
ובוולפריסו - (כ- 15000).

היהודים מיוצגים ע"י הועד המייצג של הקולקטיב היהודי - אליו מסונפים כ- 40 ארגונים.

היהודים כגוף אינם נוטלים חלק בחיים הפוליטיים. הפדרציה הציונית מייצגת את כל הזרמים המפלגתיים מלבדה אין אף תנועה פוליטית. ועד החינוך מנהל 5 בתי-ספר, 3 מהם בסנטיאגו.

בביה"ס היומי יש כ- 1000 תלמידים ועוד כ- 200 בכיתות מתקדמות.
לביה"ס הגרמני-יהודי שבו לומדים ביום ראשון כ- 400 תלמידים,
ובי"ס דתי ספרדי - 50 תלמידים.
שפת הלימוד - ספרדית. יש בי"ס אחד בוולפריסו (100 תלמידים)
ובי"ס נוסף בקונספסיון.

יש 12 בתי כנסת, אבל רק 4 רבנים. (כולם בסנטיאגו). ו- 3 חזנים. בסנטיאגו יש קהילות אך נפרדות ליהודי מזרח אירופה, הגרמנים והספרדים. כולם מאוחדים בוועד המייצג כגוף מרכזי.

העיתונות היהודית כוללת:
שבועון אחד באידיש ספרדית,
שבועון ספרדי
ומספר ירחונים בספרדית.

קיראסאו
למושבה הולנדית זו הקהילה היהודית הותיקה ביותר, בוילהמשטד שם נמצאים כיום כ- 750 יהודים רובם ספרדים. האשכנזים הראשונים הופיעו בקיראסאו בין שתי מלחמות העולם. במלחמת העולם השניה ברחו לקיראסאו הרבה יהודים מהולנד, שאחר המלחמה חזרו לבתיהם. היישוב הגדול ביותר הוא בוילהמשטד.

בקיראסאו 3 קהילות - ספרדית, אשכנזית ורפורמית. יש בי"ס לקהילה האשכנזית עם 40 תלמידים, נוסף לכך קיימות כיתות עבריות בקהילות הספרדית והרפורמית.

העיתונות היהודית - ירחון אחד בהולנדית.

קובה
היהודים שם מונים כ- 10.000 נפש, מהם כ- 4000 ספרדים. היישוב היהודי הגדול ביותר הוא בהבנה (90 אחוז מכלל היהודים).

לאחר 1938 הייתה קובה ארץ מעבר למהגרים יהודים רבים בדרכם לארה"ב. בין 1933 ל- 1943 נכנסו לקובה כ- 6000 יהודים. לאחר מלחמת העולם באו לקובה יהודים מעטים - כ- 235. ולאחר מכן פסקה כל הגירה של יהודים לשם.

לאחרונה לא הייתה תעמולה אנטי-שמית בקובה.
השר היהודי הראשון בקובה מונה ב- 1959. בקובה יש ועד מרכזי של הארגונים היהודיים. הפדרציה הציונית מקיפה תנועות מזרמים שונים. יש שני בתי ספר יומיים, עם 500 תלמידים, בכל אחד מהם ובי"ס גבוה עם 100 תלמידים.

בהבנה שתי קהילות (ספרדית ואשכנזית) ורב אחד. ביכ"נ חדש נבנה ב- 1955.

העיתונות היהודית כוללת:
עיתון המופיע פעמיים בשבוע באידיש
וירחון בספרדית.

קולומביה
כ- 9000 יהודים נמצאים בקולומביה. למעלה משליש הגיע אחר 1933, בין 1945 ל- 1950 התירו ל- 350 יהודים להגר לארץ זו בכל שנה. לאחר מכן לא הייתה כל הגירה לארץ זו.
הישובים היהודים הגדולים ביותר הם:
בבוגוטה (כ- 5000),
קאלי - (1300),
ברנקילה - (865)
ומדלין (420).

יש שני בתי ספר יומיים -
בבוגוטה (230 תלמידים)
ובקאלי - (250 תלמידים)
ושני בתי-ספר לאחה"צ - בברנקילה ובמדלין.

יש 6 קהילות במקומות ישוב אחרים, עם 5 בתי כנסת ו- 4 רבנים.

העיתונות היהודית מיוצגת ע"י:
ירחון בספרדית,
ודו-שבועון בגרמנית.

קוסטה-ריקה
במדינה זו כ- 300 משפחות יהודיית (רובם אשכנזים). שהגיעו לאחר 1933. הישוב הגדול ביותר
- בסאן-חוזה.

ב- 1958 הייתה תעמולה אנטי-שמית מועטה, אך היא פסקה.

הארגון - Centro Israelita Sionista - נחשב כמייצג היהדות שם.

ההסתדרות הציונית מאחדת את כל התנועות הציוניות. יש בי"ס יהודי משלים (150 תלמידים).

קנדה
יהדות קנדה, מונה כיום כ- 250.000 יהודים.

המרכזים היהודיים הגדולים ביותר הם:
במונטריאל (100,000),
טורונטו - (82,000),
ויניפג - (21,000)
וונקובר (7,500).

היהודים בקנדה נוטלים חלק חשוב בחיים הפוליטיים של הארץ והם מיוצגים בעיריות, בבתי המשפט ובפרלמנט. להסתדרות הציונית בקנדה יש סניפים בכל מרכזי הישוב היהודים. בקנדה כ- 25 מוסדות חינוך יהודים מסוגים שונים. ביניהם תלמודי תורה וישיבות, בס"ה כ- 20,000 תלמידים. רוב בתי הספר הם בתי"ס משלימים של אחה"צ בהם לומדים עברית או אידיש 5 ימים בשבוע. ישנם בתי ספר יומיים בישובים הגדולים בהם לומדים לימודים כלליים בצד הלימודים היהודיים, כ- 60 אחוז מכל הילדים וכ- 40 אחוז מכל הילדות שבגיל בי"ס לומדים בבתי ספר יהודיים מסוגים שונים.

ב- 1958 היו בקנדה 200 קהילות. מהן:
170 אורתודוכסיות,
25 קונסרבטיביות,
ו- 5 רפורמיות,
רובן מרוכזות ב- 3 המרכזים הגדולים - מונטריאל, טורונטו וויניפג.

בקנדה -
2 עתונים יומיים
ו- 2 שבועונים באידיש,
7 שבועונים.
2 דו-שבועונים
ו- 5 ירחונים באנגלית.
במידה רבה דומה יהדות קנדה ליהדות ארה"ב ובעיותיהם היהודיות זהות כמעט לחלוטין.


חזרה לתוכן         לפרק הבא