דרך ה'

רבי משה חיים לוצאטו

חלק ראשון - תוכן מפורט


פרק א - בבורא יתברך שמו

מציאות ה'
הכרח מציאותו
ה' אינו מורכב
מציאות ה' אינה מושגת
ה' משולל מכל חוקות הטבע - ולכן הוא הבורא
יחודו
השורשים - ששה

פרק ב - בתכלית הבריאה
תכלית הבריאה
הטוב שלם אם מקבל הטוב מקבלו בזכות
האדם הוא עיקר הבריאה

פרק ג - במין האנושי
בחירה חופשית
מאבק בין הגוף והנשמה
עולם הזה ועולם הבא
הרוח והחומר - העולם הזה והבא
חטאו של אדם הראשון
הנשמה מזככת את הגוף
תולדות חטא אדם הראשון
המוות והתחייה
עולם הנשמות
הנשמה מכינה עצמה לתחייה בעולם הנשמות
כניסת הנשמה לגוף

פרק ד - במצבו של האדם בעולם הזה והדרכים שלפניו
האדם מורכב מהפכים
מה שגורם לאדם עולמו ועסקו
הפעולות החומריות נעשות פעולות שלמות
שורש העבודה
חלקי העבודה
תלמוד תורה
תולדת המצוות והעבירות

פרק ה - בחלקי הבריאה ומצביהם
חלקי הבריאה: גשמיים ורוחניים
שדים
יחודו של האדם
היחס בין הגשמיים לרוחניים
שתי תנועות בבריאה: למעלה ולמטה
מעשה בבחירה ומעשה מוכרח
שורש הטוב והרע בכוחות העליונים
כוחות נבראים הם סבות הרע
מלאכים