דרך ה'
רבי משה חיים לוצאטו

המהדורה מבוססת על הספר "ילקוט ידיעות האמת",
מהדורת ביגון, ורשה תרצ"ז.


ההדיר: יהודה איזנברג